Георги Камишев

Тест Резултат Проведен на Сертификати  
TESTBG-61.13-Компютърна грамотност 90.7 т. 02.08.2016 Certified Professional подобри
TESTBG-64-Английски език A1 64.9 т. 25.03.2014 Advanced User подобри
TESTBG-26-Windows XP 79.99 т. 09.11.2007 Certified Specialist подобри
TESTBG-58-Word 2003 82.44 т. 07.11.2007 Certified Specialist подобри
TESTBG-59-Excel 2003 90.77 т. 07.11.2007 Certified Professional подобри
TESTBG-61-Компютърна грамотност 93.21 т. 06.11.2007 Certified Professional подобри