Тодор Илков

Тест Резултат Проведен на Сертификати  
TESTBG-64-Английски език A1 90.7 т. 11.04.2016 Certified Professional подобри
ENC2-Английски език С2 69 т. 11.04.2016 Advanced User подобри
TESTBG-61.13-Компютърна грамотност 86.4 т. 11.04.2016 Certified Professional подобри