A S

Тест Резултат Проведен на Сертификати  
TESTBG-58-Word 2003 78.1 т. 05.06.2017 Certified Specialist подобри
TESTBG-61.13-Компютърна грамотност 95.2 т. 05.06.2017 Certified Professional подобри
TESTBG-28-Word 2007 100 т. 01.06.2017 Certified Professional подобри
TESTBG-29-Word 2010 98.5 т. 25.05.2017 Certified Professional подобри