Анжела Дупалова

Тест Резултат Проведен на Сертификати  
TESTBG-61.13-Компютърна грамотност 93.6 т. 26.10.2017 Certified Professional подобри