Анжела Дупалова

Тест Резултат Проведен на Сертификати  
TESTBG-61.13-Компютърна грамотност 66.6 т. 11.10.2017 Advanced User подобри