Теменужка Джурина

Тест Резултат Проведен на Сертификати  
ENC2-Английски език С2 94.6 т. 22.08.2017 Certified Professional подобри
TESTBG-61.13-Компютърна грамотност 77.6 т. 21.08.2017 Certified Specialist подобри