Елисавета Спасова

Тест Резултат Проведен на Сертификати  
TESTBG-61.13-Компютърна грамотност 91.6 т. 09.09.2017 Certified Professional подобри