Николай Зарзалиев

Тест Резултат Проведен на Сертификати  
TESTBG-61.13-Компютърна грамотност 92.1 т. 09.11.2017 Certified Professional подобри