Радка Стоянова

Тест Резултат Проведен на Сертификати  
TESTBG-61.13-Компютърна грамотност 87.3 т. 19.12.2017 Certified Professional подобри