Viktor Grozev

Тест Резултат Проведен на Сертификати  
TESTBG-61.13-Компютърна грамотност 92.7 т. 30.05.2018 Certified Professional подобри
TESTBG-27-Windows 7 62.9 т. 30.05.2018 Advanced User подобри