Анелия Минчева

Тест Резултат Проведен на Сертификати  
TESTBG-61.13-Компютърна грамотност 63.5 т. 08.01.2019 Advanced User подобри
TESTBG-64-Английски език B2 73.5 т. 08.01.2019 Advanced User подобри
TESTBG-64-Английски език B1 68.4 т. 08.01.2019 Advanced User подобри
TESTBG-64-Английски език A2 91.2 т. 08.01.2019 Certified Professional подобри