Живка Ганчева

TEST.BG удостоверява, че Живка Славчова Ганчева е издържал/а успешно следните онлайн тестове:

Тест Резултат Проведен на Сертификати
TESTBG-61.13-Компютърна грамотност 87.8 т. 21.10.2019 Certified Professional