Неджибе Рамадан

TEST.BG удостоверява, че Неджибе Рамадан е издържал/а успешно следните онлайн тестове:

Тест Резултат Проведен на Сертификати
-Microsoft PowerРoint 2019 55.2 т. 04.11.2020 Advanced User
-Windows 10 69.1 т. 04.11.2020 Advanced User
TESTBG-61.13-Компютърна грамотност 73.7 т. 03.11.2020 Advanced User