Prometric

Prometric предоставя възможността за провеждане на сертификационни изпити на едни от най-големите IT компании в света, като оперира в повече от 160 държави чрез своите оторизирани тест центрове. Годишно около 10 милиона изпита се провеждат посредством Prometric, което осигурява на милиони хора шанс за по-добра реализация.

TEST.BG е официален изпитен партньор на Prometric за територията на Република България и провежда изпити на компании като Alcatel, CompTIA, Novell, Apple. За повече информация, моля посетете уебсайта на Prometric www.prometric.com .