Курсове

В днешния динамичен свят, все повече фактори оказват влияние на бизнеса и респективно променят нуждите на пазара на труда. Изискванията на работодателите нарастват неимоверно, а за да бъде успешен един служител, той следва да се адаптира към променящата се среда и да усъвършенства собствените си възможности. В контекста на ученето през целия живот, хората се развиват непрестанно, независимо дали става за преднамерено и целенасочено усвояване на знания или това се случва неусетно, при изпълнение на ежедневни дейности и „отиграване“ на непредвидени ситуации.

 

Главната цел на TEST.BG е да даде възможност за валидиране на знания и умения, основно по чужди езици и информационни технологии, независимо под каква форма са придобити те. Екипът ни работи усилено и за предлагане на  различни възможности за придобиване или повишаване на ключови компетентности. Тази си дейност, TEST.BG изпълнява както самостоятелно, така и съвместно със своя обучителен партньор DADA.BG.

 

COURSES.TEST.BG

DADA.BG

 • Езикови обучения за начинаещи и напреднали
 • Партньор на най-големите IT компании в света
 • IT oбучения за крайни потребители
 • IT обучения, насочени към специалисти в областта и напреднали потребители
 • Базови знания и умения
 • Експертни знания и умения
 • Подходящи за индивидуални участници
 • Подходящи за индивидуални участници и корпоративни клиенти
 • Дистанционна форма на обучение
 • Присъствена и дистанционна форма на обучение
 • Сертификат от TEST.BG
 • Сертификат Microsoft, Cisco  или други

 

За повече информация,  моля  посетете: http://www.dada.bg и http://courses.test.bg