Петър Костадинов

Тест Резултат Проведен на Сертификати  
TESTBG-61-Компютърна грамотност 87.87 т. 06.06.2008 Certified Professional подобри
TESTBG-26-Windows XP 62.81 т. 06.06.2008 Advanced User подобри
TESTBG-62-Интернет 73.04 т. 06.06.2008 Advanced User подобри
TESTBG-64-Английски език 58.92 т. 30.10.2007 Advanced User подобри