Никола Давиденков

TEST.BG удостоверява, че Никола Кирилов Давиденков е издържал/а успешно следните онлайн тестове:

Тест Резултат Проведен на Сертификати
IT - B2-Италиански език В2 95.1 т. 16.09.2023 Certified Professional
TESTBG-64-Английски език A1 59.7 т. 27.08.2019 Advanced User
TESTBG-61.13-Компютърна грамотност 73.3 т. 23.06.2015 Advanced User
ITA2-Италиански език A2 62.2 т. 21.06.2015 Advanced User
ITA1-Италиански език A1 64.9 т. 21.06.2015 Advanced User