Николинка Сълова

TEST.BG удостоверява, че Николинка Владимирова Сълова е издържал/а успешно следните онлайн тестове:

Тест Резултат Проведен на Сертификати
ENC2-Английски език С2 90.8 т. 30.10.2020 Certified Professional
-Италиански език B1 73.8 т. 05.07.2019 Advanced User
ITA1-Италиански език A1 81.6 т. 12.10.2018 Certified Specialist
C1 Английски-Английски език C1 78.9 т. 12.10.2018 Certified Specialist
TESTBG-64-Английски език B2 81.4 т. 12.10.2018 Certified Specialist
TESTBG-64-Английски език B1 89.7 т. 14.10.2017 Certified Professional
C1 Английски-Английски език C1 78.9 т. 14.10.2017 Certified Specialist
TESTBG-64-Английски език A2 96.1 т. 21.01.2017 Certified Professional
TESTBG-64-Английски език A1 97 т. 21.01.2017 Certified Professional