Тест Резултат Проведен на Сертификати  
TESTBG-29-Word 2010 87.9 т. 16.11.2018 Certified Professional подобри
TESTBG-64-Английски език A2 69.4 т. 18.09.2018 Advanced User подобри
TESTBG-61.13-Компютърна грамотност 91.8 т. 16.08.2018 Certified Professional подобри
TESTBG-64-Английски език B2 72.2 т. 05.08.2018 Advanced User подобри