Станислав Бонков

TEST.BG удостоверява, че Станислав Стефанов Бонков е издържал/а успешно следните онлайн тестове:

Тест Резултат Проведен на Сертификати
TESTBG-61.13-Компютърна грамотност 94.2 т. 21.01.2020 Certified Professional