Спас Терзиев

TEST.BG удостоверява, че Спас Терзиев е издържал/а успешно следните онлайн тестове:

Тест Резултат Проведен на Сертификати
TESTBG-29-Word 2010 56.8 т. 25.06.2020 Advanced User
TestBG-1433-MS Excel 2016 55.2 т. 23.06.2020 Advanced User
-Microsoft Office 2016 56.5 т. 20.06.2020 Advanced User
OM - 1-Офис мениджмънт 61 т. 20.06.2020 Advanced User
-Windows 10 71.7 т. 19.06.2020 Advanced User
-MS Word 2019 55.2 т. 19.06.2020 Advanced User
TESTBG-61.13-Компютърна грамотност 67.4 т. 18.06.2020 Advanced User
-Microsoft Office 2019 61.4 т. 18.06.2020 Advanced User
TESTBG-64-Английски език B1 69.5 т. 13.06.2020 Advanced User
TESTBG-64-Английски език A2 85.8 т. 13.06.2020 Certified Professional
TESTBG-64-Английски език A1 89.3 т. 13.06.2020 Certified Professional