Анютка Цонева

TEST.BG удостоверява, че Анютка Цонева е издържал/а успешно следните онлайн тестове:

Тест Резултат Проведен на Сертификати
TestBG-424-Гръцки език С1 60.5 т. 18.09.2020 Advanced User
TestBG-420-Гръцки език А1 82.6 т. 10.09.2020 Certified Specialist
TestBG-423-Гръцки език В2 74.2 т. 10.09.2020 Advanced User
TestBG-422-Гръцки език B1 75.6 т. 07.09.2020 Certified Specialist
TestBG-421-Гръцки език А2 81.4 т. 07.09.2020 Certified Specialist