Геновева Червенакова

TEST.BG удостоверява, че Геновева Цанева Червенакова е издържал/а успешно следните онлайн тестове:

Тест Резултат Проведен на Сертификати
TestBG-424-Гръцки език С1 80.6 т. 13.11.2020 Certified Specialist
TestBG-423-Гръцки език В2 73.7 т. 13.11.2020 Advanced User