Мила Дрехемова

TEST.BG удостоверява, че Мила Дрехемова е издържал/а успешно следните онлайн тестове:

Тест Резултат Проведен на Сертификати
TESTBG-61.13-Компютърна грамотност 100 т. 16.10.2020 Certified Professional