Стелиан Йолов

TEST.BG удостоверява, че Стелиан Йолов е издържал/а успешно следните онлайн тестове:

Тест Резултат Проведен на Сертификати
TESTBG-61.13-Компютърна грамотност 87.3 т. 09.10.2021 Certified Professional