Силвия Станиславова - Кръчкова

TEST.BG удостоверява, че Силвия Георгиева Станиславова - Кръчкова е издържал/а успешно следните онлайн тестове:

Тест Резултат Проведен на Сертификати
TestBG-223-Руски език В2 87.9 т. 15.09.2022 Certified Professional