Таня Михайлова

TEST.BG удостоверява, че Таня Михайлова е издържал/а успешно следните онлайн тестове:

Тест Резултат Проведен на Сертификати
-MS Word 2019 71.7 т. 19.09.2022 Advanced User
TESTBG-61.13-Компютърна грамотност 79.7 т. 19.09.2022 Certified Specialist