Elif Muzafer

TEST.BG удостоверява, че Elif Muzafer е издържал/а успешно следните онлайн тестове:

Тест Резултат Проведен на Сертификати
TESTBG-64-Английски език B1 60.1 т. 12.09.2023 Advanced User
TESTBG-64-Английски език A2 89.4 т. 12.09.2023 Certified Professional
TESTBG-64-Английски език A1 89.2 т. 12.09.2023 Certified Professional