Digital Marketing Institute сертификационна програма

 

Digital Marketing Institute е международно призната обучителна организация по дигитален маркетинг.

Digital Marketing Institute

Зa Digital Marketing Institute

Сертификационната програма на Института за дигитален маркетинг се стреми да налага стандарти в обучението по дигитален маркетинг. Най-големите световни марки и агенции в бранша работят с Института за дигитален маркетинг за разработване и валидиране на учебните програми. 
 

Зaписване

Явяването на изпит изисква регистрация, която може да бъде направена предварително или в деня на изпита. За да се запишете за изпит, моля да попълните следната форма за запазване на слот.

Времеви възможности

TEST.BG предлага разнообразие от опции за провеждане на изпит, който бихте могли да планирате според собствения си график.

При определяне на дата и час за изпит, следва да имате в предвид, че тест центъра е отворен в делнични дни от 9:00 до 16:00 часа. За да сте сигурни, че може да се явите в желаните от Вас дата и час, препоръчваме да изпратите попълнената апликационна форма поне 2 дни предварително.

Заплащане за изпит

Заплащането за изпит може да направите по банков път или на място в тест центъра. Определените от доставчика такси се заплащат в лева, според курса на БНБ за деня.


Digital Marketing Institute - предлагани изпити

CPDS: Certificate in Professional Digital Selling
CPDSv2.0: Certificate in Professional Digital Selling 2.0
CDMA1.0: Certified Digital Marketing Associate
CDMP7.0: Certified Digital Marketing Professional
PDDMv6.0: Certified Digital Marketing Professional
CDMS-SM2.0: Certified Digital Marketing Specialist - Search Marketing
CDMS-SM3.0: Certified Digital Marketing Specialist - Search Marketing
CDMS-SMM2.0: Certified Digital Marketing Specialist - Social Media Marketing
CDMS-SMM3.0: Certified Digital Marketing Specialist - Social Media Marketing
CDMS-SP2.0: Certified Digital Marketing Specialist - Strategy and Planning
PCAR-L1: Professional Certificate in Airline Retail Level 1
PCAR-L2: Professional Certificate in Airline Retail Level 2
PCAR-L3: Professional Certificate in Airline Retail Level 3
PDDSS: Professional Diploma in Digital & Social Selling
PDDM: Professional Diploma in Digital Marketing
PDDMv5.0: Professional Diploma in Digital Marketing v5.0
PDDSP: Professional Diploma in Digital Strategy and Planning
PDMM: Professional Diploma in Mobile Marketing
PDSM: Professional Diploma in Search Marketing
PDSMM: Professional Diploma in Social Media Marketing