Logical Operations сертификационна програма

 

Logical Operations е утвърдена образователна организация, която разработна обучителни материали и курсове в сферата на IT.

Logical Operations®

Зa Logical Operations

Сертификатите на Logical Operations са индустриален стандарт, използван за валидиране на знанията за ИТ умения и роли. Организацията провежда специализирани обучения повече от 30 години, налагайки унифицирани изисквания за компетентност в ключовите области на ИТ. Сертификацията през Logical Operations ще спомогне да постигнете настоящите и бъдещите си цели в кариерата. 

Зaписване

Явяването на изпит изисква регистрация, която може да бъде направена предварително или в деня на изпита. За да се запишете за изпит, моля да попълните следната форма за запазване на слот.

Времеви възможности

TEST.BG предлага разнообразие от опции за провеждане на изпит, който бихте могли да планирате според собствения си график.

При определяне на дата и час за изпит, следва да имате в предвид, че тест центъра е отворен в делнични дни от 9:00 до 16:00 часа. За да сте сигурни, че може да се явите в желаните от Вас дата и час, препоръчваме да изпратите попълнената апликационна форма поне 2 дни предварително.

Заплащане за изпит

Заплащането за изпит може да направите по банков път или на място в тест центъра. Определените от доставчика такси се заплащат в лева, според курса на БНБ за деня.


Logical Operations® - предлагани изпити

CFR-110: CyberSec First Responder: Threat Detection and Response
CVP1-111: Logical Operations Certified Virtualilzation Professional - VMware vSphere 6.5 Level 1
CVP2-111: Logical Operations Certified Virtualilzation Professional - VMware vSphere 6.5 Level 2
CVP1-110: Logical Operations Certified Virtualization Professional - VMware vSphere 6.0 Level 1
CVP2-110: Logical Operations Certified Virtualization Professional - VMware vSphere 6.0 Level 2
CSC-110: Logical Operations Cyber Secure Coder
CFR-210: Logical Operations CyberSec First Responder
MAD-111: Logical Operations Master Mobile Application Developer
MAS-110: Logical Operations Master of Mobile Application Security
NCA-110: NCTA-Certified Cloud Architect
NCT-110: NCTA-Certified Cloud Technologist (NCT) Exam NCT-110
NCM-110: NCTA-Certified CloudMASTER
NCO-110: NCTA-Certified CloudOps Specialist