Palo Alto Networks сертификационна програма

 

Palo Alto Networks e софтуерна компания, разработваща решения в сферата на информационната сигурност.

Palo Alto Networks

Зa Palo Alto Networks

Компанията Palo Alto Networks е разработила сертификационна програма в две основни направления:
 
Certified Cybersecurity Associate на Palo Alto Networks (PCCSA) гарантира, че притежавате познания за най-съвременните технологии, които са на разположение днес, за да управлявате кибернетичните заплахи на утрешния ден. 
 
Certified Network Security Engineer на Palo Alto Networks (PCNSE) е за специалисти със задълбочени познания и умения за проектиране, инсталиране, конфигуриране, поддръжка и отстраняване на по-голямата част от внедренията, базирани на платформата Palo Alto Networks. Изпитът за PCNSE е за всеки, който желае да демонстрира дълбоко разбиране на технологиите на Palo Alto Networks, включително клиенти, които използват продуктите на Palo Alto Networks, дистрибутори, системни инженери, системни интегратори и помощен персонал.

Зaписване

Явяването на изпит изисква регистрация, която може да бъде направена предварително или в деня на изпита. За да се запишете за изпит, моля да попълните следната форма за запазване на слот.

Времеви възможности

TEST.BG предлага разнообразие от опции за провеждане на изпит, който бихте могли да планирате според собствения си график.

При определяне на дата и час за изпит, следва да имате в предвид, че тест центъра е отворен в делнични дни от 9:00 до 16:00 часа. За да сте сигурни, че може да се явите в желаните от Вас дата и час, препоръчваме да изпратите попълнената апликационна форма поне 2 дни предварително.

Заплащане за изпит

Заплащането за изпит може да направите по банков път или на място в тест центъра. Определените от доставчика такси се заплащат в лева, според курса на БНБ за деня.


Palo Alto Networks - предлагани изпити

PCCSA: Palo Alto Networks Certified Cybersecurity Associate
PCNSE: Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer