Splunk сертификационна програма

 

Splunk е мултинационална софтуерна компания.

Splunk Certification

Зa Splunk

Splunk Certifications се стреми да наложи ИТ индустриален стандарт, като удостовери унифицирани знания и умения за работа с платформа за данни на Splunk. Сертификатите варират от начално ниво до експерт и са създадени, за да помогнат на кандидатите в професионалното им развитие. 

Зaписване

Явяването на изпит изисква регистрация, която може да бъде направена предварително или в деня на изпита. За да се запишете за изпит, моля да попълните следната форма за запазване на слот.

Времеви възможности

TEST.BG предлага разнообразие от опции за провеждане на изпит, който бихте могли да планирате според собствения си график.

При определяне на дата и час за изпит, следва да имате в предвид, че тест центъра е отворен в делнични дни от 9:00 до 16:00 часа. За да сте сигурни, че може да се явите в желаните от Вас дата и час, препоръчваме да изпратите попълнената апликационна форма поне 2 дни предварително.

Заплащане за изпит

Заплащането за изпит може да направите по банков път или на място в тест центъра. Определените от доставчика такси се заплащат в лева, според курса на БНБ за деня.


Splunk Certification - предлагани изпити

SPLK-2001: Splunk Certified Developer
SPLK-1002: Splunk Core Certified Power User
SPLK-1001: Splunk Core Certified User
SPLK-1003: Splunk Enterprise Certified Admin
SPLK-2002: Splunk Enterprise Certified Architect
SPLK-3001: Splunk Enterprise Security Certified Admin
SPLK-3002: Splunk IT Service Intelligence Certified Admin