ZTE сертификационна програма

 

ZTE Coropration  е световен лидер в доставката на телекомуникационно оборудване и мрежови решения.

ZTE Corporation

Зa ZTE Corporation

ZTE е световен лидер в доставката на телекомуникационно оборудване и мрежови решения. С дейност в 160 страни, компанията има водеща роля в технологичните иновации. ZTE е регистрирана на фондовите борси в Хонг Конг и Шънджън и е най-голямата компания за телекомуникационно оборудване в Китай.

Зaписване

Явяването на изпит изисква регистрация, която може да бъде направена предварително или в деня на изпита. За да се запишете за изпит, моля да попълните следната форма за запазване на слот.

Времеви възможности

TEST.BG предлага разнообразие от опции за провеждане на изпит, който бихте могли да планирате според собствения си график.

При определяне на дата и час за изпит, следва да имате в предвид, че тест центъра е отворен в делнични дни от 9:00 до 16:00 часа. За да сте сигурни, че може да се явите в желаните от Вас дата и час, препоръчваме да изпратите попълнената апликационна форма поне 2 дни предварително.

Заплащане за изпит

Заплащането за изпит може да направите по банков път или на място в тест центъра. Определените от доставчика такси се заплащат в лева, според курса на БНБ за деня.


ZTE Corporation - предлагани изпити

215-100-CHS: ZCSA-CloudDesktop-CHS,云桌面销售工程师认证考试
211-100-CHS: ZCSA-DATACOMM-CHS, 数据销售工程师认证考试
211-100-ENU: ZCSA-DATACOMM-ENU
212-100-CHS: ZCSA-TR-CHS, 传输销售工程师认证考试
214-100-CHS: ZCSA-VCS-CHS, 视讯销售工程师认证考试
213-100-CHS: ZCSA-YunT-CHS, 云T销售工程师认证考试
225-100-CHS: ZCSP-CloudDesktop-CHS,云桌面高级销售工程师认证考试
221-100: ZCSP-DATACOMM-CHS,数通高级销售工程师认证考试
222-100: ZCSP-TR,传输高级销售工程师认证考试
224-100: ZCSP-VCS,视讯高级销售工程师认证考试
223-100: ZCSP-YunT,云T高级销售工程师认证考试
51-108: ZCTA of CDMA-BSSB, CDMA-BSSB工程师认证考试
51-110: ZCTA of CN-CS-V4,CN-CS-V4工程师认证考试
51-111: ZCTA of CN-PS-V4,CN-PS-V4工程师认证考试
51-204: ZCTA of DataComm,DataComm工程师认证考试
51-203: ZCTA of DWDM, DWDM工程师认证考试
51-104: ZCTA of FDD-LTE eNodeB, FDD-LTE eNodeB工程师认证考试
51-102: ZCTA of FDD-LTE RAN Optimization, FDD-LTE无线网优工程师认证考试
51-106: ZCTA of GSM RAN Optimization, GSM无线网优工程师认证考试
51-109: ZCTA of IMS,IMS工程师认证考试
51-205: ZCTA of IPRAN, IPRAN工程师认证考试
51-802: ZCTA of Microwave Supervisor,微波督导工程师认证考试
31-206: ZCTA of MSTP,MSTP工程师认证考试
51-206: ZCTA of MSTP,MSTP工程师认证考试
51-804: ZCTA of Power Support,电源支持工程师认证考试
51-801: ZCTA of Project Management, 项目管理工程师认证考试
51-201: ZCTA of PTN, PTN工程师认证考试
51-803: ZCTA of Site Design,站点设计工程师认证考试
51-105: ZCTA of TDD-LTE eNodeB, TDD-LTE eNodeB工程师认证考试
51-101: ZCTA of TDD-LTE RAN Optimization, TDD-LTE无线网优工程师认证考试
51-103: ZCTA of UMTS RAN Optimization, UMTS无线网优工程师认证考试
51-107: ZCTA of WCDMA-RNS, WCDMA-RNS工程师认证考试
51-907: ZCTA of Wired Equipment Supervisor(Core Network), 有线督导(Core Network)工程师认证考试
51-906: ZCTA of Wired Equipment Supervisor(Switch&Access), 有线督导(Switch&Access)工程师认证考试
51-905: ZCTA of Wired Equipment Supervisor(Transmission), 有线督导(Transmission)工程师认证考试
51-903: ZCTA of Wireless Equipment Supervisor(CDMA), 无线督导(CDMA)工程师认证考试
51-904: ZCTA of Wireless Equipment Supervisor(GSM), 无线督导(GSM)工程师认证考试
51-901: ZCTA of Wireless Equipment Supervisor(TD-SCDMA), 无线督导(TD-SCDMA)工程师认证考试
51-902: ZCTA of Wireless Equipment Supervisor(WCDMA), 无线督导(WCDMA)工程师认证考试
31-202: ZCTA of xPON, xPON工程师认证考试
51-202: ZCTA of xPON, xPON工程师认证考试
311-100-CHS: ZCTA-DATACOMM-CHS, 数据售后工程师认证考试
311-100-ENU: ZCTA-DATACOMM-ENU
312-100-CHS: ZCTA-TR-CHS, 传输售后工程师认证考试
314-100-CHS: ZCTA-VCS-CHS, 视讯售后工程师认证考试
313-100-CHS: ZCTA-YunT-CHS,云T售后工程师认证考试
53-108: ZCTE of CDMA-BSSB, CDMA-BSSB专家认证考试
53-110: ZCTE of CN-CS-V4,CN-CS-V4专家认证考试
53-111: ZCTE of CN-PS-V4,CN-PS-V4专家认证考试
53-204: ZCTE of DataComm, DataComm专家认证考试
53-203: ZCTE of DWDM, DWDM专家认证考试
53-104: ZCTE of FDD-LTE eNodeB, FDD-LTE eNodeB专家认证考试
53-102: ZCTE of FDD-LTE RAN Optimization, FDD-LTE无线网优专家认证考试
53-106: ZCTE of GSM RAN Optimization, GSM无线网优专家认证考试
53-109: ZCTE of IMS,IMS专家认证考试
53-205: ZCTE of IPRAN, IPRAN专家认证考试
53-802: ZCTE of Microwave Supervisor,微波督导专家认证考试
53-206: ZCTE of MSTP,MSTP专家认证考试
53-804: ZCTE of Power Support,电源支持专家认证考试
53-801: ZCTE of Project Management, 项目管理专家认证考试
53-201: ZCTE of PTN, PTN专家认证考试
53-803: ZCTE of Site Design,站点设计专家认证考试
53-105: ZCTE of TDD-LTE eNodeB, TDD-LTE eNodeB专家认证考试
53-101: ZCTE of TDD-LTE RAN Optimization, TDD-LTE无线网优专家认证考试
53-103: ZCTE of UMTS RAN Optimization, UMTS无线网优专家认证考试
53-107: ZCTE of WCDMA-RNS, WCDMA-RNS专家认证考试
53-202: ZCTE of xPON, xPON专家认证考试
33-202: ZCTE of xPON, xPON专家认证考试
52-108: ZCTP of CDMA-BSSB, CDMA-BSSB高级工程师认证考试
52-110: ZCTP of CN-CS-V4,CN-CS-V4高级工程师认证考试
52-111: ZCTP of CN-PS-V4,CN-PS-V4高级工程师认证考试
52-204: ZCTP of DataComm, DataComm高级工程师认证考试
52-203: ZCTP of DWDM, DWDM高级工程师认证考试
52-104: ZCTP of FDD-LTE eNodeB, FDD-LTE eNodeB高级工程师认证考试
52-102: ZCTP of FDD-LTE RAN Optimization, FDD-LTE无线网优高级工程师认证考试
52-106: ZCTP of GSM RAN Optimization, GSM无线网优高级工程师认证考试
52-109: ZCTP of IMS,IMS高级工程师认证考试
52-205: ZCTP of IPRAN, IPRAN高级工程师认证考试
52-802: ZCTP of Microwave Supervisor,微波督导高级工程师认证考试
32-206: ZCTP of MSTP,MSTP高级工程师认证考试
52-206: ZCTP of MSTP,MSTP高级工程师认证考试
52-804: ZCTP of Power Support,电源支持高级工程师认证考试
52-801: ZCTP of Project Management, 项目管理高级工程师认证考试
52-201: ZCTP of PTN, PTN高级工程师认证考试
52-803: ZCTP of Site Design,站点设计高级工程师认证考试
52-105: ZCTP of TDD-LTE eNodeB, TDD-LTE eNodeB高级工程师认证考试
52-101: ZCTP of TDD-LTE RAN Optimization, TDD-LTE无线网优高级工程师认证考试
52-103: ZCTP of UMTS RAN Optimization, UMTS无线网优高级工程师认证考试
52-107: ZCTP of WCDMA-RNS, WCDMA-RNS高级工程师认证考试
32-202: ZCTP of xPON, xPON高级工程师认证考试
52-202: ZCTP of xPON, xPON高级工程师认证考试
321-100-CHS: ZCTP-DATACOMM-CHS, 数据售后高级工程师认证考试
322-100: ZCTP-TR-CHS,传输售后高级工程师认证考试
324-100-CHS: ZCTP-VCS-CHS, 视讯售后高级工程师认证考试
323-100: ZCTP-YunT-CHS,云T售后高级工程师认证考试