Изпити на Dassault Systèmes

Dassault сертификационна програма предоставя на компании, ползватели и бизнес партньори единен план за измерване на техните познания и умения по отношение на жизнения цикъл на Dassault продуктите.

Програмата е насочена към определени групи от ползватели като : продуктови дизайнери и програмисти, бизнес партньори на Dassault Systèmes, както и всеки нов професионалист в областта.

Ваучерна система

Dassault Systèmes с гордост съобщава наличието на ваучерната програма, която да позволи на отделни лица или цели компании да закупуват изпитни пакети на промоционални цени. Ваучерът представлява индивидуален номер, който се получава след предплащане на съответния  изпитен пакет и следва да послужи при регистрацията за полагане на изпитите.

Зписване

Явяването на изпит изисква регистрация, която може да бъде направена предварително или в деня на изпита. За да се запишете за изпит, моля да попълните следната апликационна форма и да я изпратите на e-mail: help@test.bg

Времеви възможности

Test.bg предлага разнообразие от опции за провеждане на изпит, който бихте могли да планирате според собствения си график.

При определяне на дата и час за изпит, следва да имате в предвид, че тест центъра е отворен в делнични дни от 9:00 до 16:00 часа. За да сте сигурни, че може да се явите в желаните от Вас дата и час, препоръчваме да изпратите попълнената апликационна форма поне 2 дни предварително.

Заплащане за изпит

Заплащането за изпит може да направите по банков път или на място в тест центъра. Определените от доставичка такси се заплащат в лева, според курса на БНБ за деня.

Изпити

 • 3DVIA- CPS-V6R2011: 3DVIA Composer Advanced User (V6R2011)
 • ENOV- EM1- BACC108: Building Applications with Configurable Componenets V10.8
 • ENOV- EM1- BA108: Business Administration of ENOVIA Collaboration Platform V10.8
 • CAT- ASM- 201- 518: CATIA Assembly Design Expert - V5R18
 • CAT- ASM- 201- 520: CATIA Assembly Design Expert - V5R20
 • CAT- ASM- 101- 518: CATIA Assembly Design Specialist - V5R18
 • CAT- ASM- 101- 520: CATIA Assembly Design Specialist - V5R20
 • CAT- COMP- 101- 519: CATIA Composites Specialist- V5R19
 • CAT-PDG-201- 518: CATIA Part Design Expert - V5R18
 • CAT-PDG-201- 520: CATIA Part Design Expert - V5R20
 • CAT-PDG-101- 518: CATIA Part Design Specialist - V5R18
 • CAT-PDG-101- 520: CATIA Part Design Specialist - V5R20
 • CAT-SUR-201- 518: CATIA Surface Design Expert - V5R18
 • CAT-SUR-201- 520: CATIA Surface Design Expert - V5R20
 • CAT-SUR-101- 518: CATIA Surface Design Specialist - V5R18
 • CAT-SUR-101- 520: CATIA Surface Design Specialist - V5R20
 • CAT- V5V6- Transition: CATIA V5 to V6 Transition
 • CAT- V5V6- PLM Express: CATIA V5 to V6 Transition for PLM Express
 • CATV612-ELEK- V6R2012: CATIA V6 3D Electrical Design ( V6R2012)
 • CATV611- MEK: CATIA V6 Mechanical Design (V6R2011)
 • CATV611-SUR: CATIA V6 Mechanical Surfaces (V6R2011)
 • DELV611- Machining: DELMA V6Machining ( V6R2011)
 • DELV611X- Machining: DELMA V6Machining ( V6R2011x and V6R2012)
 • ENOV- EM1- CEN108: Enovia Matrix Program, Engineering & Library Centrals V10.8
 • ENOV611- PRG: ENOVIA V6 Program Central (V6R2011)
 • ENOV611- CPF: ENOVIA V6 Unified Live Collaboration (V6R2011)
 • ENOV- VPM-NAV-101-515: ENOVIA VPM Navigator Specialist V5R17
 • ENOV-SMT-AE-101-517: ENOVIA- Smar Team Application Engineer Specialist - V5R17
 • ENOV- EM1- PRO108: Extending Business Model with Programming V10.8
 • SIMV611-DesignSight: SIMULIA V6 DesignSight (V6R2011)
 • 3DVV613X - CPS: V6 3DVIA Composer (V6R2013X)
 • V611-Foundations: V6 Foundations V6R2011