Изпити на Esri

Като лидер в GIS софтуерната индустрия, Esri предлага широк набор от продукти, използващи GIS технологията, за да отговори на социалните, икономическите, бизнес и екологичните тревоги на локално, национално и глобално равнище. За да осигури отличната поддръжка на тези продукти Esri се стреми да изгради общност, която да може да използва правилно продуктите. В тази връзка Esri разработи Техническата сертификационна програма, която да предостави необходимите знания и да представи добрите практики в използването на Esri софтуер.

Зписване

Явяването на изпит изисква регистрация, която може да бъде направена предварително или в деня на изпита. За да се запишете за изпит, моля да попълните следната апликационна форма и да я изпратите на e-mail: help@test.bg

Времеви възможности

Test.bg предлага разнообразие от опции за провеждане на изпит, който бихте могли да планирате според собствения си график.

При определяне на дата и час за изпит, следва да имате в предвид, че тест центъра е отворен в делнични дни от 9:00 до 16:00 часа. За да сте сигурни, че може да се явите в желаните от Вас дата и час, препоръчваме да изпратите попълнената апликационна форма поне 2 дни предварително.

Заплащане за изпит

Заплащането за изпит може да направите по банков път или на място в тест центъра. Определените от доставичка такси се заплащат в лева, според курса на БНБ за деня.

Изпити

  • EADA101: AcrGIS Desktop Associate 10.1
  • EADP101: AcrGIS Desktop Professional 10.1
  • EADA10: ArcGIS Desktop Associate 10.0
  • EDDA10: ArcGIS Desktop Developer Associate 10.0
  • EADP10: ArcGIS Desktop Professional 10.0
  • EEAA10: Enterprise Administration Associate 10.0
  • EGMA10: Enterprise Geodatabase Management Associate 10.0
  • EGMA101: Enterprise Geodatabase Management Associate 10.1