Изпити на EXIN

EXIN e международно разпознаваема организация за сертификация на професионалисти в сферата на информационното управление. Повече от един милион професионалисти в над 125 страни са сертифицирани от EXIN. Този факт спомогна за утвърждаването на EXIN като марка с гарантирано качество в световен мащаб. EXIN предлага изпити, които са основани на стандарти за качество, добри практики и обучителни рамки като ITIL®, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27000, MOF, ASL, BiSL, TMap.

IT Service Management & ISO/IEC 20000 Foundation

EXIN препоръчва изучаването на ITSM чрез практическия метод на пробата и грешката, който предполага получаването на трайни умения и познания. По този начин професионалистите в ИТ сферата се научават да реагират по-бързо на променящите се условия в бизнес среда.

Зписване

Явяването на изпит изисква регистрация, която може да бъде направена предварително или в деня на изпита. За да се запишете за изпит, моля да попълните следната апликационна форма и да я изпратите на e-mail: help@test.bg

Времеви възможности

Test.bg предлага разнообразие от опции за провеждане на изпит, който бихте могли да планирате според собствения си график.

При определяне на дата и час за изпит, следва да имате в предвид, че тест центъра е отворен в делнични дни от 9:00 до 16:00 часа. За да сте сигурни, че може да се явите в желаните от Вас дата и час, препоръчваме да изпратите попълнената апликационна форма поне 2 дни предварително.

Заплащане за изпит

Заплащането за изпит може да направите по банков път или на място в тест центъра. Определените от доставичка такси се заплащат в лева, според курса на БНБ за деня.

Изпити

 • EX0-112: Business Information Management Foundation
 • EX0-116: Cloud Computing Foundation
 • EX0-111: Green IT Citizen
 • EX0-118: Green IT Foundation
 • EX0-105: Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002
 • EX0-115: IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000
 • EX0-114: IT Service Management Foundation Bridge based on ISO/ IEC 20000
 • EX0-101: ITIL Foundation (Syllabus 2007)
 • EX0-117: ITIL Foundation (Syllabus 2011)
 • EX0-102: Mictrosoft Operation Framework 4.0 Foundation
 • EX0-113: TMap Next Test Engineer