Изпити на OMG

Сертификационните програми на OMG Ви позволяват да демонстрирате Вашите познания и умения съгласно утвърдени в международен план стандарти.

OMG-Certified UML Professional (OCUP)

OCUP сертификацията се присъжда в три нива- Fundamental, Intermediate, и Advanced. Сертификацията е доказателство за познанията на кандидатите по унифицирания език за моделиране OMG.

OMG-Certified Expert in BPM (OCEB)

Сертификацията обхваща както спецификациите на BPM домейна на OMG, така и знания и умения в управлението на бизнес процесите.

OMG-Certified Systems Modeling Professional (OCSMP)

OCSMP е сертификационна програма, която се е концентрирала върху системния език за модилиране (SysML) на OMG. В същото време обхватът му е разширен, като обхваша и аспекти от инженеринга на модело-базирани системи.

Зписване

Явяването на изпит изисква регистрация, която може да бъде направена предварително или в деня на изпита. За да се запишете за изпит, моля да попълните следната апликационна форма и да я изпратите на e-mail: help@test.bg

Времеви възможности

Test.bg предлага разнообразие от опции за провеждане на изпит, който бихте могли да планирате според собствения си график.

При определяне на дата и час за изпит, следва да имате в предвид, че тест центъра е отворен в делнични дни от 9:00 до 16:00 часа. За да сте сигурни, че може да се явите в желаните от Вас дата и час, препоръчваме да изпратите попълнената апликационна форма поне 2 дни предварително.

Заплащане за изпит

Заплащането за изпит може да направите по банков път или на място в тест центъра. Определените от доставичка такси се заплащат в лева, според курса на БНБ за деня.

Изпити

 • OMG-OCEB-B300: OMG OCEB Business Advanced
 • OMG-OCEB-F100: OMG OCEB Business Fundamentals
 • OMG-OCEB-B200: OMG OCEB Business Intermediate Exam
 • OMG-OCEB-T300: OMG OCEB Business Technical Advanced
 • OMG-OCEB-T200: OMG OCEB Business Technical Intermediate
 • OMG-OCSMP-MBA400: OMG- Certified Systems Modeling Professional - Model Builder Advanced
 • OMG-OCSMP-MBF200: OMG- Certified Systems Modeling Professional - Model Builder Fundamental
 • OMG-OCSMP-MBI300: OMG- Certified Systems Modeling Professional - Model Builder Intermediate
 • OMG-OCSMP-MU100: OMG- Certified Systems Modeling Professional - Model User
 • OMG-OCUP-300: OMG- Certified UML Professional Advanced Exam
 • OMG-OCUP-100: OMG- Certified UML Professional Fundamental Exam
 • OMG-OCUP-200: OMG- Certified UML Professional Intermediate Exam
 • OMG-OCRES-A300: OMG-Certified Real-time and Embedded Systems Specialist Advanced Exam
 • OMG-OCRES-I200: OMG-Certified Real-time and Embedded Systems Specialist Intermediate Exam