Изпити на Oracle

Oracle сертификациите са разпознаваеми и признати в областта и притежанието на такъв сертификат би носил със себе си редица ползи за кариерното Ви развитие.

Oracle сертификатите са надеждно удостоверение за необходимите познания и опит, които да дадат тласък на професионалното Ви развитие.

Днес в цял свят има над 1 500 000 сертифицирани от Oracle професионалисти, като всеки от тях е разпознаваем по своите изключителни качества в ИТ индустрията.

Видове изпити

Присъствени изпити

Голяма част от сертификационни изпити на Oracle се определят като изпити с висока важност и се провеждат в присъствието на сертифициран квестор.

Бета изпити

В определени случаи Oracle предлага бета изпити, които се използват за тестване на нови изпитни въпроси, като се използва възможността те да бъдат изпробвани от кандидати в реално време.

Зписване

Явяването на изпит изисква регистрация, която може да бъде направена предварително или в деня на изпита. За да се запишете за изпит, моля да попълните следната апликационна форма и да я изпратите на e-mail: help@test.bg

Времеви възможности

Test.bg предлага разнообразие от опции за провеждане на изпит, който бихте могли да планирате според собствения си график.

При определяне на дата и час за изпит, следва да имате в предвид, че тест центъра е отворен в делнични дни от 9:00 до 16:00 часа. За да сте сигурни, че може да се явите в желаните от Вас дата и час, препоръчваме да изпратите попълнената апликационна форма поне 2 дни предварително.

Заплащане за изпит

Заплащането за изпит може да направите по банков път или на място в тест центъра. Определените от доставичка такси се заплащат в лева, според курса на БНБ за деня.

Изпити

 • 1Z0-051- JPN: 11g SQL I
 • 1Z0-045-JPN: 8i Platinum to 10g Gold Upgrate
 • 1Z0-055- JPN: 9i Gold to 11g Gold Upgrade
 • 1Z0-538-ENU: Agile Product Lifecycle Management 9 Essentials
 • 1Z0-041-JPN: Bronze DBA 10g
 • 1Z0-018-JPN: Bronze DBA 11g
 • 1Z0-017-JPN: Bronze SQL I
 • 1Z0-402-ENU: Enterprise Linux Fundamentals
 • 1Z0-402-JPN: Enterprise Linux Fundamentals
 • 1Z0-403-ENU: Enterprise Linux System Administration
 • 1Z0-569: Exalogic Elastic Cloud X2-2 Essentials
 • 1Z0-043-JPN: Gold DBA 10g
 • 1Z0-040-JPN: Gold DBA 10g New Features
 • 1Z0-053- JPN: Gold DBA11g
 • 1Z0-050-JPN: Gold DBA11g New Features
 • 1Z0-312-JPN: Gold OracleAS 10g
 • 1Z0-265- ENU: Hyperion BI+ 9.3 Administrator
 • 1Z0-264- ENU: Hyperion Essbase Analytivs 9.3 Developer
 • 1Z0-271-ENU: Hyperion Financial Management 9.3 Administrator I & II
 • 1Z0-272-ENU: Hyperion Planning 9.3 Administrator I & II
 • 1Z0-007-ENU: Introduction to Oracle9i:SQL
 • 1Z0-898: Java EE 6 Java Persistence API Developer Certified Expert Exam
 • 1Z0-897: Java EE 6 Web Services Developer Certified Expert Exam
 • 1Z0-860: Java Enterprise Edition 5 Business Component Developer Certified Professional Exam
 • 1Z0-861: Java Enterprise Edition 5 Business Component Developer Certified Professional Upgrade Exam
 • 1Z0-866: Java Enterprise Edition 5 Enterprise Architect Certified Master Essay Exam
 • 1Z0-866-JPN: Java Enterprise Edition 5 Enterprise Architect Certified Master Essay Exam
 • 1Z0-864: Java Enterprise Edition 5 Enterprise Architect Certified Master Exam
 • 1Z0-868: Java Enterprise Edition 5 Enterprise Architect Certified Master Upgrade Exam
 • 1Z0-858: Java Enterprise Edition 5 Web Component Developer Certified Professional Exam
 • 1Z0-858-JPN: Java Enterprise Edition 5 Web Component Developer Certified Professional Exam
 • 1Z0-859: Java Enterprise Edition 5 Web Component Developer Certified Professional Upgrade Exam
 • 1Z0-859-JPN: Java Enterprise Edition 5 Web Component Developer Certified Professional Upgrade Exam
 • 1Z0-862: Java Enterprise Edition 5 Web Services Developer Certified Professional
 • 1Z0-863: Java Enterprise Edition 5 Web Services Developer Certified Upgrade Professional
 • 1Z0-869: Java Mobile Edition 1 Mobile Application Developer Certified Proffesional Exam
 • 1Z0-899: Java Platform, EE 6 Web Component Developer Certified Expert Exam
 • 1Z0-895: Java Platform, Enterprise Edition 6 Enterprise JavaBeans Developer Certified Expert Exam
 • 1Z0-895-JPN: Java Platform, Enterprise Edition 6 Enterprise JavaBeans Developer Certified Expert Exam
 • 1Z0-894: Java Platform, Enterprise Edition 6 JavaServer Pages and Servlet Developer Certified Expert Exam
 • 1Z1-803: Java SE 7 Programmer
 • 1Z0-850: Java Standard Edition 5 and 6, Certified Associate Exam
 • 1Z0-850-JPN: Java Standard Edition 5 and 6, Certified Associate Exam
 • 1Z0-853: Java Standard Edition 5, Programmer Certified Professional Exam
 • 1Z0-853-JPN: Java Standard Edition 5, Programmer Certified Professional Exam
 • 1Z0-854: Java Standard Edition 5, Programmer Certified Professional Upgrade Exam
 • 1Z0-854-JPN: Java Standard Edition 5, Programmer Certified Professional Upgrade Exam
 • 1Z0-856: Java Standard Edition 6 Developer Certified Master Essay Exam
 • 1Z0-856-JPN: Java Standard Edition 6 Developer Certified Master Essay Exam
 • 1Z0-851: Java Standard Edition 6, Programmer Certified Professional Exam
 • 1Z0-851-JPN: Java Standard Edition 6, Programmer Certified Professional Exam
 • 1Z0-852: Java Standard Edition 6, Programmer Certified Professional Upgrade Exam
 • 1Z0-852-JPN: Java Standard Edition 6, Programmer Certified Professional Upgrade Exam
 • 1Z0-549-ENU: JD Edwards EnterpriseOne 9 Distribution Essentials
 • 1Z0-549-JPN: JD Edwards EnterpriseOne 9 Distribution Essentials
 • 1Z0-522: JD Edwards EnterpriseOne 9 Financial Management Essentials
 • 1Z0-522- ENU: JD Edwards EnterpriseOne 9 Financial Management Essentials
 • 1Z0-522- JPN: JD Edwards EnterpriseOne 9 Financial Management Essentials
 • 1Z0-565: JD Edwards EnterpriseOne 9 Manufacturing Essentials
 • 1Z0-553-ENU: JD Edwards EnterpriseOne 9 Projects Essentials
 • 1Z0-550-ENU: JD Edwards EnterpriseOne Configurable Network Computing Essentials
 • 1Z0-550-JPN: JD Edwards EnterpriseOne Configurable Network Computing Essentials
 • 1Z0-870: MySQL 5 Cerified Associate Exam
 • 1Z0-870-JPN: MySQL 5 Cerified Associate Exam
 • 1Z0-871: MySQL 5 Developer Cerified Professional Exam, Part I
 • 1Z0-871-JPN: MySQL 5 Developer Cerified Professional Exam, Part I
 • 1Z0-872: MySQL 5 Developer Cerified Professional Exam, Part II
 • 1Z0-872-JPN: MySQL 5 Developer Cerified Professional Exam, Part II
 • 1Z0-873: MySQL 5 Database Administrator Certified Professional Exam, Part I
 • 1Z0-873-JPN: MySQL 5 Database Administrator Certified Professional Exam, Part I
 • 1Z0-874-JPN: MySQL 5 Database Administrator Certified Professional Exam, Part II
 • 1Z0-874: MySQL 5 Database Administrator Certified Professional Exam, Part II
 • 1Z0-875: MySQL 5.1 Cluster Database Administrator Certified Expert Exam
 • 1Z0-889: NetBeans Integrated Development Environment 6.1 Programmer Certified Expert Exam
 • 1Z0-554-ENU: Oracle Application Development Framework 11g Essentials
 • 1Z0-450-ENU: Oracle Application Express 4: Developing Web Applications
 • 1Z0-523- ENU: Oracle Application Grid 11g Essentials
 • 1Z0-523- JPN: Oracle Application Grid 11g Essentials
 • 1Z0-543-ENU: Oracle Application Integration Architecture 11g Essentials
 • 1Z0-311-ENU: Oracle Application Server 10g: Administration I
 • 1Z0-312- ENU: Oracle Application Server 10g: Administration II
 • 1Z0-551-ENU: Oracle Argust Safety Suite 6 Essentials
 • 1Z0-524- ENU: Oracle Business Intelligence Application 7 for CRM Essentials
 • 1Z0-525- ENU: Oracle Business Intelligence Application 7 for ERP Essentials
 • 1Z0-526- ENU: Oracle Business Intelligence Foundation 10 Essentials
 • 1Z0-526- JPN: Oracle Business Intelligence Foundation 10 Essentials
 • 1Z0-735-JPN: Oracle Certified Consultant FIN- Gold
 • 1Z0-731-JPN: Oracle Certified Consultant FIN- Silver
 • 1Z0-746-JPN: Oracle Certified Consultant SCM- Gold
 • 1Z0-741-JPN: Oracle Certified Consultant SCM- Silver
 • 1Z1-564-ENU: Oracle Communications Services Gatekeeper 5 Essentials
 • 1Z0-527- ENU: Oracle CRM On Demand Essentials
 • 1Z0-527- JPN: Oracle CRM On Demand Essentials
 • 1Z0-515-ENU: Oracle Data Warehousing 11g Essentials
 • 1Z0-515-JPN: Oracle Data Warehousing 11g Essentials
 • 1Z0-048-ENU: Oracle Database 10g R2: Administering RAC
 • 1Z0-048-JPN: Oracle Database 10g R2: Administering RAC
 • 1Z0-042-ENU: Oracle Database 10g: Administration I
 • 1Z0-043-ENU: Oracle Database 10g: Administration II
 • 1Z0-046-ENU: Oracle Database 10g: Managing Oracle on Linux for DBA
 • 1Z0-046-JPN: Oracle Database 10g: Managing Oracle on Linux for DBA
 • 1Z0-040-ENU: Oracle Database 10g: New Features for Administrators
 • 1Z0-045-ENU: Oracle Database 10g: New Features for Oracle 8i OCPs
 • 1Z0-144: Oracle Database 11g
 • 1Z0-514-ENU: Oracle Database 11g Essentials
 • 1Z0-528- ENU: Oracle Database 11g Security Essentials
 • 1Z0-528- JPN: Oracle Database 11g Security Essentials
 • 1Z0-052- ENU: Oracle Database 11g: Administration I
 • 1Z0-053- ENU: Oracle Database 11g: Administration II
 • 1Z0-146- ENU: Oracle Database 11g: Advanced PL/ SQL
 • 1Z0-055- ENU: Oracle Database 11g: New Features for 9i OCPs
 • 1Z0-050-ENU: Oracle Database 11g: New Features for Administrators
 • 1Z0-054- ENU: Oracle Database 11g: Performance Tuning
 • 1Z0-054- JPN: Oracle Database 11g: Performance Tuning
 • 1Z0-051- ENU: Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I
 • 1Z0-047-ENU: Oracle Database SQL Expert
 • 1Z1-570-ENU: Oracle Documaker Standard Edition 12 Implementation Essentials
 • 1Z0-516-ENU: Oracle E-Business Suite 12: Oracle General Ledger Essentials
 • 1Z0-519-ENU: Oracle E-Business Suite 12: Oracle Inventory Essentials
 • 1Z0-517-ENU: Oracle E-Business Suite 12: Oracle Payable Essentials
 • 1Z0-520-ENU: Oracle E-Business Suite 12: Oracle Purchasing Essentials
 • 1Z0-518-ENU: Oracle E-Business Suite 12: Oracle Receivable Essentials
 • 1Z0-215- JPN: Oracle E-Business Suite R12 General Ledger and Payable Fundamentals
 • 1Z0-216- JPN: Oracle E-Business Suite R12 General Ledger and Receivable Fundamentals
 • 1Z0-548-ENU: Oracle E-Business Suite R12 Human Capital Management Essentials
 • 1Z0-226-JPN: Oracle E-Business Suite R12 Supply Chain Certified Expert Consultant, Order Management
 • 1Z0-225-JPN: Oracle E-Business Suite R12 Supply Chain Certified Expert Consultant, Purchasing
 • 1Z0-204- JPN: Oracle E-Business Suite R12: E-Business Essentials
 • 1Z0-244-ENU: Oracle EBS R12: Advanced Supply Chain Planning
 • 1Z0-204- ENU: Oracle EBS R12: E-Business Essentials
 • 1Z0-215- ENU: Oracle EBS R12: General Ledger and Payables Fundamentals
 • 1Z0-216- ENU: Oracle EBS R12: General Ledger and Receivables Fundamentals
 • 1Z0-238- ENU: Oracle EBS R12: Install, Patch and Maintain Applications
 • 1Z0-238- JPN: Oracle EBS R12: Install, Patch and Maintain Applications
 • 1Z0-226- ENU: Oracle EBS R12: Inventory and Order Management Fundamentals
 • 1Z0-225-ENU: Oracle EBS R12: Inventory and Purchasing Fundamentals
 • 1Z0-206-ENU: Oracle EBS R12: System Administration
 • 1Z0-542: Oracle Enterprise Content Management 11g Essentials
 • 1Z0-542- ENU: Oracle Enterprise Content Management 11g Essentials
 • 1Z0-542-JPN: Oracle Enterprise Content Management 11g Essentials
 • 1Z0-529: Oracle Enterprise Management 11g Application Quality Management
 • 1Z0-530: Oracle Enterprise Manager 11g Essentials
 • 1Z0-530- ENU: Oracle Enterprise Manager 11g Essentials
 • 1Z0-530- JPN: Oracle Enterprise Manager 11g Essentials
 • 1Z0-537-ENU: Oracle Enterprise Taxation Management 2 Essentials
 • 1Z0-531-ENU: Oracle Essbase 11 Essentials
 • 1Z0-531-JPN: Oracle Essbase 11 Essentials
 • 1Z0-536: Oracle Exadata 11g Essentials
 • 1Z0-536- ENU: Oracle Exadata 11g Essentials
 • 1Z0-536-JPN: Oracle Exadata 11g Essentials
 • 1Z0-561: Oracle FLEXCUBE Universal Banking 11 Basic Implementation Essentials
 • 1Z1-579: Oracle FleXCUBE Universal Banking 11 Technical Implementation Essentials
 • 1Z1-586: Oracle FleXCUBE Universal Banking 11 Trade Finance Implementation Essentials
 • 1Z0-130: Oracle Forms Rel. 1 to Rel. 6/6i New Features
 • 1Z1-151: Oracle Fusion Middleware 11g: Build Application with Oracle Forms
 • 1Z0-539: Oracle GoldenGate 10 Essentials
 • 1Z0-539-ENU: Oracle GoldenGate 10 Essentials
 • 1Z0-539-JPN: Oracle GoldenGate 10 Essentials
 • 1Z0-532- ENU: Oracle Hyperion Financial Management 11 Essentials
 • 1Z0-532- JPN: Oracle Hyperion Financial Management 11 Essentials
 • 1Z0-533: Oracle Hyperion Planning 11 Essentials
 • 1Z0-533-ENU: Oracle Hyperion Planning 11 Essentials
 • 1Z0-533-JPN: Oracle Hyperion Planning 11 Essentials
 • 1Z0-545-ENU: Oracle Identity Administration and Analytics 11g Essentials
 • 1Z0-545-JPN: Oracle Identity Administration and Analytics 11g Essentials
 • 1Z0-557: Oracle Insurance Policy Administration 9 Configuration Essentials
 • 1Z1-555-ENU: Oracle iStore 12 Essentials
 • 1Z1-574: Oracle IT Architecture Essentials
 • 1Z0-556: Oracle Life Sciences Data Hub Essentials
 • 1Z0-534-ENU: Oracle Policy Automation 10 Rule Developer Essentials
 • 1Z0-058: Oracle Real Application Clusters 11g Release 2 and Grid Infrastructure Administration
 • 1Z0-576: Oracle Retail Predictive Application Server 13 Configuration Essentials
 • 1Z0-451-ENU: Oracle SOA Foundation Practitioner
 • 1Z0-451-JPN: Oracle SOA Foundation Practitioner
 • 1Z0-880: Oracle Solaris 10 Network Administrator Certified Expert Exam
 • 1Z0-880-JPN: Oracle Solaris 10 Network Administrator Certified Expert Exam
 • 1Z0-881: Oracle Solaris 10 Security Administrator Certified Expert Exam
 • 1Z0-881-JPN: Oracle Solaris 10 Security Administrator Certified Expert Exam
 • 1Z0-877: Oracle Solaris 10 System Administrator Certified Professional Exam I
 • 1Z0-877-JPN: Oracle Solaris 10 System Administrator Certified Professional Exam I
 • 1Z0-878: Oracle Solaris 10 System Administrator Certified Professional Exam II
 • 1Z0-878-JPN: Oracle Solaris 10 System Administrator Certified Professional Exam II
 • 1Z0-879: Oracle Solaris 10 System Administrator Certified Professional Upgrade Exam
 • 1Z0-879-JPN: Oracle Solaris 10 System Administrator Certified Professional Upgrade Exam
 • 1Z0-876: Oracle Solaris Certified Associate Exam
 • 1Z0-876-JPN: Oracle Solaris Certified Associate Exam
 • 1Z0-884: Oracle Solaris Cluster 3.2 System Administrator Certified Professional Exam
 • 1Z1-578: Oracle Transportation Management 6 Essentials
 • 1Z0-560: Oracle Unified Business Process Management Suite 11g Essentials
 • 1Z1-568-ENU: Oracle Unified Method 5 Essentials
 • 1Z1-566: Oracle User Productivity Kit 11 Implementation Consultant Essentials
 • 1Z0-562: Oracle Utilities Customer Cate and Billing 2 Essentials
 • 1Z0-558: Oracle Value Chain Planning: Demantra Demand Management 7 Essentials
 • 1Z0-540-ENU: Oracle VM 2 for x86 Essentials
 • 1Z0-540-JPN: Oracle VM 2 for x86 Essentials
 • 1Z0-541-ENU: Oracle WebCenter 11g Essentials
 • 1Z0-541-JPN: Oracle WebCenter 11g Essentials
 • 1Z0-108- ENU: Oracle WebLogic Server 10g System Administration
 • 1Z0-108- JPN: Oracle WebLogic Server 10g System Administration
 • 1Z0-102: Oracle Weblogic Server 11g: System Administration I
 • 1Z0-031-ENU: Oracle9i Database: Fundamentals I
 • 1Z0-033-ENU: Oracle9i Database: Performance Tuning
 • 1Z0-032-ENU: Oracle9i DBA Fundamentals II
 • 1Z0-141- JPN: Oracle9i Forms Developer
 • 1Z0-141- ENU: Oracle9i Forms Developer: Build Internet Applications
 • 1Z0-140: Oracle9i Forms Developer: New Features
 • 1Z0-035-ENU: Oracle9i New Features for Oracle 7.3 and 8
 • 1Z0-030-ENU: Oracle9i: New Features for Administrators
 • 1Z0-241- ENU: Peoplesoft Application Developer I: PeopleTools & PeopleCode
 • 1Z0-241- JPN: Peoplesoft Application Developer I: PeopleTools & PeopleCode
 • 1Z0-242- ENU: Peoplesoft Application Developer II: App Engine and Integration
 • 1Z0-228- ENU: Peoplesoft Enterprise 9 General Ledger
 • 1Z0-218- JPN: PeopleSoft Enterprise HRMS Fundamentals
 • 1Z0-218- EBU: PeopleSoft HRMS Fundamentals (R9)
 • 1Z1-573: PeopleSoft Payable 9 Essentials
 • 1Z1-575: PeopleSoft Receivable 9 Essentials
 • 1Z1-581: Pillar Axiom 600 Storage System Essentials
 • 1Z0-146-JPN: PL/ SQL Gold
 • 1Z1-567: Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 8 Essentials
 • 1Z0-535-ENU: Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management Essentials
 • 1Z0-147- ENU: Program with PL/SQL
 • 1Z0-147- JPN: Program with PL/SQL
 • 1Z0-202- ENU: Siebel 8 Consultant
 • 1Z0-202 -JPN: Siebel 8 Consultant
 • 1Z0-219- ENU: SIebel Customer Relationship Management 8 Business Analyst
 • 1Z0-042-JPN: Silver DBA 10g
 • 1Z0-052- JPN: Silver DBA 11g
 • 1Z0-311-JPN: Silver OracleAS 10g
 • 1Z0-546-ENU: Storafe Tek Libraries Essentials
 • 1Z0-552-ENU: Sun Flash Storage Essentials
 • 1Z0-563: Sun Storage 6000 Arrays Essentials
 • 1Z0-547-ENU: Sun Storage 7000 Unified Storage Systems Essentials
 • 1Z0-547-JPN: Sun Storage 7000 Unified Storage Systems Essentials
 • 1Z1-805: Upgrade to Java SE 7 Programmer
 • 1Z1-820: Upgrade to Oracle Solaris 11 System Administrator