Изпити на RSA

Сертификационната програма на RSA е разработена, за да подпомогне специалистите в техническата област да придобият необходимите познания и умения, за да поставят и поддържат надеждни системи за сигурност. Това е програма, която включва интензивни присъствени занятия с множество възможности за практическо приложение на наученото. Самата програма завършва с изпитен процес. Превръщайки се в RSA Certified Security Professional, Вие си гарантиране успешно представяне на този така бързо развиващ се пазар.

Програми

RSA Certified Administrators (RSA/CA)

Разработена е специално за специалисти в областта на сигурността, които демонстрират познания и умения в поддръжката на фирмената сигурност чрез RSA продукти за сигурност.

RSA Certified Systems Engineers (RSA/CSE)

Разработена е специално за специалисти в областта на сигурността, които демонстрират познания и умения в инсталирането и конфигурирането на системите за фирмена сигурност чрез RSA продукти за сигурност. Тези специалисти ще имат основните познания по администрирането на тези системи.

Зписване

Явяването на изпит изисква регистрация, която може да бъде направена предварително или в деня на изпита. За да се запишете за изпит, моля да попълните следната апликационна форма и да я изпратите на e-mail: help@test.bg

Времеви възможности

Test.bg предлага разнообразие от опции за провеждане на изпит, който бихте могли да планирате според собствения си график.

При определяне на дата и час за изпит, следва да имате в предвид, че тест центъра е отворен в делнични дни от 9:00 до 16:00 часа. За да сте сигурни, че може да се явите в желаните от Вас дата и час, препоръчваме да изпратите попълнената апликационна форма поне 2 дни предварително.

Заплащане за изпит

Заплащането за изпит може да направите по банков път или на място в тест центъра. Определените от доставичка такси се заплащат в лева, според курса на БНБ за деня.

Изпити

 • 050-v60-SEACCMAN02: RSA Access Manager Certified Systems Engineer Exam
 • 050-v5x-CAARCHER01: RSA Archer Certified Administrator 5.x Exam
 • 050-v66-SERCMS02: RSA Certified Management Solutions 6.6 CSE Exam
 • 050-v70-CSEDLPS02: RSA DATA Loss Prevention Certified Systems Engineer 7.x Exam
 • 050-RSADLPSF02: RSA Data Loss Prevention Service Foundation Level Exam
 • 050-RSADLPSL2-01: RSA Data Loss Prevention Service Implementation Level Exam
 • 050-RSADLPOP01: RSA Data Loss Prevention Service Optimization Level Exam
 • 050-RSAENSFP03: RSA en Vision Service Foundation- Level Exam
 • 050-RSAENSLP2-01: RSA en Vision Service Implementation- Level Exam
 • 050-RSAENVOP01: RSA en Vision Service Optimization- Level Exam
 • 050-v71-CASECURID02: RSA SecurID Certified Administrator 7.1 Exam
 • 050-v71x-CSESECURID: RSA SecurID Certified Systems Engineer 7.1 Exam