C++ Institute

Сертифиционната програма на C++ Institute обхваща две области - С и С++ програмни езици. Всяка от тези области има три нива на сертификация - Associate, Professional и Senior Programmer:

  • C Programming Language Certified Associate – CLA
  • C Certified Professional Programmer – CLP
  • C Certified Senior Programmer – CLS
  • C++ Certified Associate Programmer – CPA
  • C++ Certified Professional Programmer – CPP
  • C++ Certified Senior Programmer – CPS

Зписване

Явяването на изпит изисква регистрация, която може да бъде направена предварително или в деня на изпита.

Времеви възможности

Test.bg предлага разнообразие от опции за провеждане на изпит, който бихте могли да планирате според собствения си график.

При определяне на дата и час за изпит, следва да имате в предвид, че тест центъра е отворен в делнични дни от 9:00 до 16:00 часа. За да сте сигурни, че може да се явите в желаните от Вас дата и час, препоръчваме да изпратите попълнената апликационна форма поне 2 дни предварително.

Заплащане за изпит

Заплащането за изпит може да направите по банков път или на място в тест центъра. Определените от доставичка такси се заплащат в лева, според курса на БНБ за деня.

 


C++ Institute - предлагани изпити

CLA: CLA - C Programming Language Certified Associate
CPA: CPA - C++ Certified Associate Programmer
CPP: CPP - C++ Certified Professional Programmer