Arcitura Education сертификационна програма

 

Arcitura Education провежда образователни програми и сертификация в сферата на IT.

Arcitura Education Inc.

Зa Arcitura Education

В бързо променящия се свят на информационните технологии, включващи Cloud Computing, Microservices, Big Data, DevOps, Blockchain, Machine Learning, Artificial Intelligence (AI), Service APIs, Service-Oriented Architecture (SOA), Internet-of-Things (IoT) and Containerization, е от значение да можете да докажете знанията и уменията си междурадно признат документ. Arcitura Education Ви предоставя тази възможност.

Зaписване

Явяването на изпит изисква регистрация, която може да бъде направена предварително или в деня на изпита. За да се запишете за изпит, моля да попълните следната форма за запазване на слот.

Времеви възможности

TEST.BG предлага разнообразие от опции за провеждане на изпит, който бихте могли да планирате според собствения си график.

При определяне на дата и час за изпит, следва да имате в предвид, че тест центъра е отворен в делнични дни от 9:00 до 16:00 часа. За да сте сигурни, че може да се явите в желаните от Вас дата и час, препоръчваме да изпратите попълнената апликационна форма поне 2 дни предварително.

Заплащане за изпит

Заплащането за изпит може да направите по банков път или на място в тест центъра. Определените от доставчика такси се заплащат в лева, според курса на БНБ за деня.


Arcitura Education Inc. - предлагани изпити

B90.05: Advanced Big Data Analysis & Science
B90.11: Advanced Big Data Architecture
B90.08: Advanced Big Data Engineering
C90.05: Advanced Cloud Architecture
C90.08: Advanced Cloud Security
C90.14: Advanced Cloud Storage
C90.17: Advanced Cloud Virtualization
S90.10B: Advanced Microservice Architecture & Containerization
S90.06: Advanced SOA Analysis & Modeling
S90.08: Advanced SOA Design & Architecture
S90.07B: Advanced SOA Design & Architecture with Services & Microservices
S90.16: Advanced SOA Governance
S90.19: Advanced SOA Security
S90.10: Advanced Web-Based Service Technology
B90.06: Big Data Analysis & Science Lab
B90.02: Big Data Analysis & Technology Concepts
B90.03: Big Data Analysis & Technology Lab
B90.12: Big Data Architecture Lab
B90.09: Big Data Engineering Lab
C90.06: Cloud Architecture Lab
C90.09B: Cloud Security Lab
C90.15: Cloud Storage Lab
C90.02: Cloud Technology Concepts
C90.03: Cloud Technology Lab
C90.18: Cloud Virtualization Lab
S90.03B: Design & Architecture with SOA, Services & Microservices
DO90.01: DevOps Specialist Certification Exam
B90.01: Fundamental Big Data
B90.04: Fundamental Big Data Analysis & Science
B90.10: Fundamental Big Data Architecture
B90.07: Fundamental Big Data Engineering
C90.04: Fundamental Cloud Architecture
C90.01: Fundamental Cloud Computing
C90.07: Fundamental Cloud Security
C90.13: Fundamental Cloud Storage
C90.16: Fundamental Cloud Virtualization
S90.09B: Fundamental Microservice Architecture & Containerization
S90.01: Fundamental SOA & Service-Oriented Computing
S90.15: Fundamental SOA Governance
S90.18: Fundamental SOA Security
S90.01B: Fundamental SOA, Services & Microservices
S90.11B: Microservice Architecture & Containerization Lab
S90.12: Service Development Lab with Java
S90.13: Service Development with .NET & Windows Azure
S90.11: Service Development with Java
S90.02B: Service Technology Concepts
S90.07: SOA Analysis & Modeling Lab
S90.SAN: SOA Analyst Combined Certification Exam
S90.ARB: SOA Architect Recertification Exam
S90.03: SOA Design & Architecture
S90.09: SOA Design & Architecture Lab
S90.08B: SOA Design & Architecture Lab with Services & Microservices
S90.17: SOA Governance Lab
S90.04: SOA Project Delivery & Methodology
S90.20: SOA Security Lab
S90.02: SOA Technology Concepts
S90.05: SOA Technology Lab