TEST.BG e оторизиран тест център на Pearson Vue и е посветен на идеята за по-добро кариерно развитие чрез сертифициране на ключови компетентности в областта на ИТ решенията и чуждоезиковата подготовка.

Сертифицирането - ключ към успешната кариера

По своята същност сертификатът е документ, с който някоя организация (Microsoft, Novel или TEST.BG) официално потвърждава натрупаните знания, достижения и опит на специалиста в областта на информационните технологии. Сертификатът не е свидетелство, че неговият притежател е преминал теоритичен курс, а доказателство за изпитани в реална обстановка знания, висок професионализъм и затова, че способностите на IT специалиста съответстват на съвремените нива на развитие на информационните технологии.

В последните години компаниите изпитват остър недостиг на квалифицирани специалисти от областта на информационните технологии. Проблемът е толкова сериозен, че много компании са готови да заделят голяма част от бюджета си, за да привлекат нови и опитни IT професионалисти. Ако сред кандидатстващите за определена позиция има и сертифициран специалист, често той бива предпочетен пред останалите кандидати. Освен това сертифицираният специалист може да претендира за престижен пост, който не е достъпен за другите служители.

Трябва да отбележим, че сертифицираните специалисти получават по-големи заплати, особено когато става въпрос за мрежово оборудване, уеб базирани и Интернет технологии, които в днешно време се радват на голяма популярност.

Затова свидетелства проведеното от CRN изследване, според което през 2001 година средно годишната заплата на специалист, сертифициран по програмата CCIE на Cisco Systems , превишава заплатата на несертифициран специалист, извършващ същата работа със 75%, а заплатата на инженерно-техническия персонал, преминал сертификация на Sun за работа с JAVA, е по-висока със средно 37%.

Крупните компании и предприятия са принудени да плащат повече пари, за да наемат нужните им специалисти, защото знаят, че използването на информационните технологии е от съществено значение за ефективното управление на компанията.

Според изследване на фирмата за обучение и сертификация Mastering, проведено през изминалата година, сертифицираните по програмите за работа с операционните системи на Microsoft, специалисти работят по-ефективно, а фирмите, в които работят, спестяват пари и се развиват. В резултат имаме повишение на ефективността на работата, максимално оползотворяване на сървърните ресурси и значително намаление на броя на грешките и загубата на данни.

Информация за сертификатите на TEST.BG