Политика за поверителност

Вашата поверителност е важна за нас. Да запазим Вашето доверие е от първостепенно значение за нас.

Политика за поверителност

1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Настоящата Политика за поверителност се отнася за данни и информация, свързани с Вас, които се събират и обработват от Оператори, свързани с тях фирми или други фирми, упражняващи дейността си под търговската марка на TEST.BG (всички наричани по-долу за кратко: „TEST.BG“).

1.2. По отношение на този Уебсайт администраторът на данни е АСАП ЕООД (ЕИК: 175370880, със седалище: гр. София, бул. Цар Борис III, N 93, ет. 2, офис 1 прим наричан по-долу: Администратор на данни), който по време на работата с Уебсайта може да използва услугите на трети страни, обработващи такива данни (наричани по-долу: „Обработващи лични данни“). Информацията за идентичността на конкретния Обработващ лични данни, ако има такава, се разкрива заедно с информацията за дадената конкретна обработка на данни.

 

2. ОБХВАТ НА СЪБИРАНИТЕ ДАННИ

2.1. Събраната информация може да включва (наричани по-долу: информация и/или данни):

2.1.1. Данни за потребителски профил, Вашето име и данни за контакт с Вас, включително например пощенски и имейл адрес, факс и телефонен номер, други данни за контакт с Вас онлайн;

2.1.2. Данни, необходими за обработване на плащанията и за предотвратяване на измами.

2.1.3. Защитени данни за достъп – събираме потребителски идентификатори, пароли, подсещания за пароли и друга подобна информация за сигурност, свързана с удостоверяването и достъпа до акаунти Ви.

2.1.4. Предпочитания – събираме информация за предпочитанията и интересите Ви във връзка с нашите услуги (от това, което споделяте с нас, и от изводите, които си правим на база на предоставените факти) и предпочитанията ти за получаване на съобщения от нас, за да подобрим услугата, която Ви предоставяме.

2.1.5. Данни от социални мрежи – предлагаме функции за социалните медии, които Ви позволяват да споделяте информация с Вашите социални мрежи и да общуваш с нас чрез уеб сайтовете на различни социални медии. Използването на тези функции може да доведе до събиране и споделяне на информация за Вас, в зависимост от функцията. Затова е важно да се запознаете с политиките за поверителност и настройките на сайтовете на социалните медии, които използвате.

2.2. Част от информацията, която събираме, може да се определи като „Лични данни“ съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (наричан по-долу: Общ регламент относно защитата на данните). Това означава, че данните могат да бъдат свързани с Вас или Вие може да бъдете идентифицирани чрез данните. Чувствителните данни, определени в Общия регламент относно защитата на данните, се събират само ако дадете отделно съгласие. Вие бивате информирани отделно за всяко потенциално събиране на Чувствителни данни във всеки отделен случай по време на съответното събиране на конкретни данни или обработката на данни, като от Вас се иска да дадете съгласие. Чувствителните данни са например лични данни относно Вашия расов или етнически произход, политическо мнение, религия или убеждения, членство в синдикални организации; генетични или биометрични данни и здравен статус, насочени към индивидуалната идентификация на физическите лица, както и лични данни за сексуалния живот и ориентация.

 

3. ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ

3.1. Данните и информацията, свързани с Вас, могат да бъдат събирани въз основа на следните правни основания:

3.1.1. Съгласие: в случаите, когато изрично сте дали съгласието си за събиране и обработка

3.2. Данните и информацията, свързани с Вас, се използват за следните цели:

3.2.1. за да Ви регистрираме на нашия Уебсайт или за да извършваме нашите услуги, предоставяни чрез нашия Уебсайт (включително търсене или запитване за всички данни и информация, свързани с нас, нашите продукти или услуги);

3.2.2. с цел наблюдение, усъвършенстване и развитие на предлаганите от нас продукти и услуги;

3.2.3. за комуникация с Вас във връзка с горепосоченото;

3.3. Вашата информация и данни, обработвани от нас, могат да бъдат използвани, за да Ви информират за нашите продукти, услуги, промоции и специални оферти, както и за цялата информация, която според нас може да представлява интерес за Вас.

3.4. Информацията и данните, свързани с Вас, се запазват само докато са необходими за постигане на целта, за която такива данни и информация са събрани, или докато това е разрешено по силата на някакви договори или съгласия от Ваша страна.

3.5. Точните срокове на съхранение, свързани с предоставената от Вас информация и данни, във всеки случай се определят по време на даденото конкретно събиране на данни или обработка на данни (потребителска регистрация). След края на периодите на съхранение информацията и данните, съхранявани по отношение на Вас, се изтриват или в някои случаи се анонимизират, като се гарантира, че вече не можете да бъдете идентифицирани. Освен това, ако събирането на данни се основава на Вашето съгласие и ако няма друго правно основание, след като Вашето съгласие бъде отменено, Вашите данни се изтриват.

 

4. МЕТОД ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Информацията и данните, свързани с Вас, се събират чрез различни методи, включително следните:

4.1.1. ако са ни предоставени от Вас чрез TEST.BG;

4.1.2. ако се свържете с нас лично, по телефона, в писмена форма, онлайн или по друг начин;

4.1.3. Вие ни предоставяте доброволно такива данни и информация за целите на онлайн комуникацията, свързана с TEST.BG.

4.2. Ние не събираме информация в ненужна степен, нито събираме информация и данни, които не са необходими за постигането на поставените цели.

4.3. Ако за обработка на Вашите лични данни е необходимо Вашето съгласие, това ще бъде поискано чрез посочване на съответното поле „Съгласие“ на страницата, изискваща дадената информация. Приложимото поле „Съгласие“ може да се отнася до различни видове информация и данни и до множество видове данни по отношение на целите на продажбите.

4.4. Съгласието, според Общия регламент относно защитата на данните, за обработката на Лични данни, се придобива от Вас по следните начини:

4.4.1. чрез онлайн платформата в отделно текстово поле;

4.4.2. Вие ни предоставяте доброволно такива данни и информация за целите на онлайн комуникацията, свързана с TEST.BG.

 

5. HTML „БИСКВИТКИ“

5.1. С изтеглянето на определени части от нашия Уебсайт на компютъра на потребителя се поставя малко количество данни (наричано „бисквитка“), което може да съдържа лична информация на потребителя. Потребителят няма да бъде информиран и няма да получава допълнителна информация от Оператора за изтегляне на „бисквитки“, докато използва Уебсайта. „Бисквитките“ са необходими за правилното функциониране на нашия Уебсайт. Посещението на „бисквитките“ в Уебсайта се съхранява от сървъра и се обработва от Операторите.

5.2. www.test.bg прави сърфирането в Уебсайта си по-лесно чрез използването на „бисквитки“. Целта на настоящия раздел е да се обясни какво е „бисквитка“, какъв вид „бисквитки“ използва Уебсайтът ни, каква е целта на използването на „бисквитки“ и как може потребителят да ги активира, да ги забрани или да ги изчисти.

5.3. Чрез използването на Уебсайта, съгласно нашата Политика за поверителност, Вие приемате използването на „бисквитки“ в съответствие с тези правила за „бисквитки“. Ако не приемате използването на тези „бисквитки“, трябва да ги деактивирате, като следвате указанията, посочени в точка 6.6. от Политиката за поверителност.

5.4. Какво представлява HTML „бисквитката“?
„Бисквитките“ или „Cookies“ са текстови компютърни данни, съхранявани в браузъра на потребителя, предназначени за използване от уеб страници. Тези данни позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и правилното поведение на дадена уеб страница, съобразено с неговите индивидуални предпочитания. „Бисквитките“ обикновено съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.

5.5. Какви „бисквитки“ използваме на нашия Уебсайт?

5.5.1. Абсолютно необходими „бисквитки“
Това са „бисквитки“, които са необходими за функционирането на нашия Уебсайт. Те включват например „бисквитки“, които Ви позволяват да влизате в защитени зони на нашия Уебсайт. Тези „бисквитки“ не събират информация за Вас, която може да бъде използвана за маркетинг или за запомняне на мястото, на което сте били в интернет. Тази категория „бисквитки“ не може да бъде деактивирана.

5.5.2. Аналитични „бисквитки“
Те ни позволяват да разпознаваме и да броим посетителите, както и да виждаме как посетителите се движат в нашия Уебсайт, когато го използват. Това ни помага да подобрим начина, по който функционира нашият Уебсайт, например, като направим така, че Потребителите да намират лесно това, което търсят. Тези „бисквитки“ не събират информация, която може да Ви идентифицира. Цялата информация, която тези „бисквитки“ събират, е анонимна и се използва само за подобряване на начина на функциониране на Уебсайта.
Нашият Уебсайт използва „бисквитки“ на Google Анализ. Информацията, събрана от „бисквитките“ на Google Анализ, ще бъде предавана и съхранявана от Google на сървъри в Съединените американски щати в съответствие с нейните практики за поверителност. За да видите и прегледате поверителността на Google и как това се отнася за Google Анализ, посетете: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=bg. Можете да се откажете от проследяването от Google Анализ, като посетите https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en-GB.

5.5.3. Функционални „бисквитки“.
Те се използват, за да Ви разпознаят, когато се върнете на нашия Уебсайт. Това ни позволява да персонализираме нашето съдържание за Вас. Тези „бисквитки“ не събират информация, която може да Ви идентифицира. Цялата информация, която тези „бисквитки“ събират, е анонимна и се използва само за подобряване на начина на функциониране на Уебсайта.

5.6. Как да забраните или изтриете „бисквитки“?
Можете да забраните „бисквитките“ чрез активиране на настройката във Вашия браузър, която Ви позволява да откажете настройката на всички или на някои „бисквитки“. Въпреки това, ако използвате настройките на браузъра си, за да забраните всички „бисквитки“ (включително абсолютно необходимите „бисквитки“), може да нямате достъп до целия Уебсайт или до части от него. Забраняването на „бисквитка“ или на категория от „бисквитки“ не изтрива „бисквитката“ от Вашия браузър. Ще трябва да направите това отделно в браузъра си. Ако искате да направите промени в настройките на „бисквитките“, отидете в менюто „Опции“ или „Предпочитания“ на браузъра си. Можете също така да отидете в опцията „Помощ“ на Вашия браузър за повече подробности. Ако сте забранили една или повече аналитични „бисквитки“, ние все още можем да използваме информацията, която е събрана от „бисквитките“, преди да сте задали Вашите предпочитания за забраняване. Въпреки това, ние ще спрем използването на забранената „бисквитка“ за събиране на каквато и да е допълнителна информация. С изключение на абсолютно необходимите „бисквитки“, всички „бисквитки“ ще престанат да бъдат валидни след изтичане на две години.

 

6. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НЕПЪЛНОЛЕТНИ И НЕПРАВОСПОСОБНИ ЛИЦА

6.1. Препоръчваме на всички родители и настойници да учат децата си как да използват своите Лични данни правилно и безопасно при ползване на Интернет. Ние умишлено не събираме информация (нито чрез този Уебсайт, нито по друг начин), свързана с или идваща от деца, без разрешението на родителите или настойниците им. Като предоставяте информацията, Вие приемате и гарантирате, че юридическите ви права, свързани с даването на съгласие за обработване на данни, не са ограничени. Ако за разкриването на такава информация от правна гледна точка сте „без правоспособност“ или имате „ограничена правоспособност“ и нямате право да правите индивидуални юридически декларации по такива въпроси, Вие сте длъжни да придобиете съгласието на други упълномощени трети лица (например законен настойник, попечител) относно разкриването на такава информация. Във връзка с това Вие сте задължени да прецените дали е необходимо съгласието на трети страни по отношение на разкриването на дадена информация. TEST.BG може да не влезе в личен контакт с Вас, така че спазването на горната клауза за осигуряване на съответствие с този раздел е Ваша лична отговорност и TEST.BG не поема никаква отговорност по този въпрос. Ако установим, че потребителят на Уебсайта ни е дете, което използва Уебсайта без съгласието на родителите или настойниците си, ще предприемем всички необходими мерки да изтрием цялата информация, предоставена от детето, и ще гарантираме, че информацията няма да бъде прехвърляна към други лица или използвана от нас (нито за директни продажби, нито с друга цел). Уведомете ни незабавно, като използвате данните за контакт, посочени в настоящата Политика за поверителност, ако установите, че дете е предоставило информация за себе си чрез този Уебсайт без разрешение на родителя или настойника си.

 

7. СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ С ТРЕТИ СТРАНИ

7.1. Вашите Лични данни не се предоставят на други трети страни без Вашето конкретно съгласие. Ако предоставите отделно съгласие, Вашите Лични данни могат да бъдат споделени със следните трети страни:

7.1.1. Ако това се изисква от нашите служители и/или доставчици с цел изпълнение на задачи, свързани с целта за обработка на данни (включително услуги, свързани с продажбите, помощ при продажбите, администрирането на продукти и услуги, които ще Ви бъдат предоставени и промоции);

7.1.2. не може да използваме Вашите лични данни за цели, различни от посочените от нас или посочени в настоящата Политика за поверителност;

7.1.3. предприемаме подходящи мерки за сигурност, за да гарантираме, че Вашите лични данни са защитени срещу неразрешено или незаконно обработване на данни или щети или унищожаване по каквато и да е причина.

7.2. Нашите Оператори предприемат всички необходими предпазни мерки, за да гарантират, че служителите, които могат да имат достъп до информация и данни за Вас, получават подходящо обучение и като такива са в състояние да управляват и обработват Вашата информация и данни в съответствие с настоящата Политика за поверителност и задълженията, посочени в законите за защита на личните данни.

7.3. Настоящата Политика за поверителност се отнася само за личните данни, събирани чрез Уебсайта. В някои случаи Уебсайтът може да Ви насочва и пренасочва към уебсайтове, управлявани и оперирани от трети страни (например сайтове на социални медии). TEST.BG не поема отговорност за събирането и обработката на данни на такива уебсайтове.

 

8. ДРУГИ ВАШИ ПРАВА ПО РЕГЛАМЕНТА

8.1. Съгласно Общия регламент относно защитата на данните имате право да поискате по всяко време информация за обработката на Вашите лични данни. Такова предоставяне на информация е безплатно. Ние изпълняваме искането Ви за тази цел в рамките на 30 дни от получаването му. Ако имате въпроси или коментари относно тази Политика за поверителност или обработката на личната Ви информация от TEST.BG, свържете се с нашето длъжностно лице за защита на данните на help@test.bg.

8.2. Вие също така имате право да подадете жалба до надзорния орган за защита на личните данните, въпреки че бихме Ви препоръчали да се свържете директно с нас за разрешаване на Вашите проблеми.

8.3. Ако смятате, че някои от обработваните от нас данни, свързани с Вас, са неправилни или непълни, моля, свържете се с нас, като използвате посочените по-горе данни за връзка. Ние ще коригираме или актуализираме всяка такава информация в най-кратки срокове.

8.4. Отказ от предоставяне на данни Ако преди това сте дали специално съгласие да се свързваме с Вас периодично по имейл или по телефона (например за абонамент за бюлетин), Вие имате възможност да оттеглите Вашето съгласие, което означава, че повече няма да се свързваме с Вас. Във всеки случай Вие можете да отмените съгласието си в зависимост от даденото събиране на данни (например, в случай на контакт по имейл, ние Ви предоставяме директна опция за „отписване“). След отмяната на съгласието ще направим всичко по силите си, за да сме сигурни, че данните Ви ще бъдат изтрити без неоправдано забавяне и че няма да бъдете безпокоени от подобни контакти

8.5. Имате право по всяко време да възразите срещу обработването на лични данни съобразно основания, свързани с Вашата конкретна ситуация. Това важи обаче за обработване, което се основава на:

8.5.1. необходимост от извършване на задача от обществен интерес или при упражняване на официални правомощия от администратора;

8.5.2. необходимост за целите на нашите легитимните интереси или на трета страна;

8.5.3. необходимост за целите на директния маркетинг.

8.6. Имате правото да получите личните данни, които Ви засягат, и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван, и пригоден за машинно четене формат;

8.7. Имате правото във всеки момент да получите потвърждение дали Вашите лични данни съществуват или не и да узнаете какво е тяхното съдържание и произход, за да се провери точността им, дали са добре съхранявани и т.н.

8.8. Имате право на ограничаване на обработването на Вашите лични данни в следните случаи: - ако оспорвате точността на личните данни; - ако счетете, че обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само да ограничите използването им; - ние като администратор на лични данни не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие като субект на данните ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; - ако сте възразили срещу обработването на Вашите лични данни в очакване на проверка дали нашите законни основания имат преимущество пред Вашите интереси.

8.9. Имате право да бъдете уведомени, в случай че се установи някакво нарушение на сигурността на Вашите лични данни.

8.10. Промени и изменения Операторите си запазват правото едностранно да изменят тази Политика за поверителност, като Ви уведомяват предварително и Ви дават възможност да решите дали да приемете такива промени. С оглед на този факт Ви препоръчваме да посещавате редовно Уебсайта, за да наблюдавате приемливостта на промените и измененията. За използването на Уебсайта и нашите услуги препоръчваме да приемете настоящата ефективна Политика за поверителност, тъй като при липса на такова приемане е възможно да не можете да използвате пълноценно нашите услуги. Настоящата Политика за поверителност беше актуализирана последно на: 29 септeмври 2021 г. Ако тази страница не се показва по някаква причина в бъдеще, при поискване ще Ви изпратим копие от понастоящем действащата Политика за поверителност по имейл.

 

9. МЕРКИ, ПРЕДПРИЕТИ С ЦЕЛ ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА

9.1. Наше задължение е да гарантираме защитата на данните и информацията, свързани с Вас. За да предотвратим неупълномощен достъп или използване, модифициране, унищожаване или препращане на обработените данни, сме създали разумни физически, електронни и административни процедури за защита на личните данни, които събираме във връзка с Вас. Като част от тази дейност отделяме особено внимание на това да предотвратяваме и възпрепятстваме всички неупълномощени и незаконни процеси по време на обработката на Вашите лични данни. Независимо от всички тези мерки, не сме в състояние напълно и изчерпателно да гарантираме сигурността на Вашата информация. Сигурността на Вашата информация е защитена с помощта на следните инструменти:

9.1.1. кодиране, където е възможно;

9.1.2. използване на защита с парола, където е приложимо;

9.1.3. чрез ограничаване на достъпа до информация (достъпът се предоставя само на служители, за които това е необходимо, за да се постигнат горепосочените цели).

9.2. Ако имате някакви въпроси или забележки относно тази Политика за поверителност, преди да използвате този Уебсайт или да предоставите каквато и да е информация на Операторите или да разкриете такава информация, както е описано по-горе, свържете се с отдела за обслужване на клиенти, като използвате имейл адреса help@test.bg или телефонния номер 02/ 44 75 101.