Безплатните тестове на TEST.BG Ви дават възмоност бързо и лесно да удостоверите знания и уменията си в областта на ИТ решенията и чуждоезиковата подготовка.

Безплатни тестове

Стъпка 1

Успешно преминаване на някой от безплатните ни изпити, посочени в таблицата по-долу. Явяването на теста е напълно безплатно за Вас. Бихте могли да проверите Вашите познания и умения в реално време, в удобно за Вас място.

Чужди езици

Информационни технологии

Стъпка 2

Налични са три нива на сертификация, които ще Ви позволят да разгърнете потенциала си и да се стремите към съвършенство!

Ниво на сертификация

Брой точки

Advanced User 55 - 74.99
Certified Specialist 75 - 89.99
Certified Professional 90 - 100

* Доставката на сертификати до всяка точка на страната е безплатна!

Стъпка 3

Поръчайте сертификат, който да удостовери по неуспорим начин Вашите отлични резултати! Предлагаме Ви следните възможности:

Online

Национален

Международен

Референтен

0 лв.

48 лв.

72 лв.

96 лв.

Достъпен
online
Достъпен
online
Достъпен
online
Достъпен
online
Валидност
30 дни
Валидност
неограничена
Валидност
неограничена
Валидност
неограничена
Издаден
електронно, достъпен в личния профил на клиента
Издаден на
хартиен носител
Издаден на
хартиен носител
Издаден на
хартиен носител
  Териториален обхват
България
Териториален обхват
България и чужбина
Териториален обхват
България и чужбина
  Отстъпки
5% от цената на всички обучения в DADA.BG
Отстъпки
10% от цената на всички обучения в DADA.BG
Придружен с
референция за валидност на резултатите
Изпитът се държи в тестовия център на TEST.BG
    Допълнителен сертификат
24 лева
Отстъпки
10% от цената на всички обучения в DADA.BG
      Допълнителен сертификат
24 лева