Тест Немски език - A2

 

С този тест ще можете да определите  дали знанията Ви по Немски език отговарят на ниво А2 от Европейската езикова рамка.

Тест Немски език - A2

Владеенето на Немски език, наред с Английския език, е едно от най-често изискваните от работодателите условия за кандидатстване за работа. Притежаванието на сертификат или друг документ за владеене на Немски език е сериозно предимство за всеки кандидат за свободна работна позиция.

Въпросите са предимно от тип избор на една от 5 възможни думи/фрази, която да запълни празното място в изречението. Покрива се широк спектър от умения, като се започне от речников запас, преминем през откриване на правописни и граматически грешки, предлози, съгласуване на времена и други.

Тестът се състои от 45 въпроса. Максималният брой точки, който можете да получите, е 100. За успешен се признава всеки резултат с повече от 55т. Във всички случаи колкото по-висок резултат получите, толкова по-високо ще е нивото Ви на сертификация. По този начин ще се увеличат Вашите шансове за успешна кариера!

Тестът обхваща следните области:

  • Минали времена
  • Употреба на притежателни и лични местоимения
  • Спрежение и употреба на модални глаголи
  • Предлози с падежи
  • Прилагателни имена
  • Лични местоимения
  • Лексика, свързана с работа, хобита, приятелство, обучение, празници и обичаи, общество и др.


На посочения e-mail адрес, след края на теста, ще получите резултата на теста с Вашата оценка. Вашите резултати ще бъдат достъпни на следния адрес:

       http://www.test.bg/your_id

При успешно полагане на изпита, ще получите правото да поръчате сертификат, доказващ Вашите знания, който може да представяте при кандидатстване за работа или за да получите увеличение на заплатата. Този документ е демонстрация на Вашите способности и желание за самоусъвършенстване.

Стартирай теста