Тест Word & Excel 2010

 

Тестът изпитва Вашите познания за работа с текстообработващата програма на Microsoft Word 2010 и програмата за електронни таблици - Microsoft Excel 2010.

Тест Word & Excel 2010

Той ще постави на изпитание знанията Ви в областта на създаването и форматирането на документи, настройката на параметрите за печат и специализираните възможности, текстообработката, създаване на таблици и вмъкване на графики и картинки, тяхното форматиране, отпечатване и други. Ще провери доколко добре познавате менюто, формулите и функциите в Excel 2010, както и умението Ви за работа с диаграми и клавишни комбинации.

Тестът се състои от 45 въпроса. Максималният брой точки, който можете да получите, е 100. За успешен се признава всеки резултат с повече от 55т. Във всички случаи, колкото по-висок резултат получите, толкова по-високо ще е нивото Ви на сертификация. По този начин ще се увеличат Вашите шансове за успешна кариера!

Тестът обхваща следните области:
 

 • Клавишни комбинации
 • Система от менюта
 • Основни знания
 • Диаграми
 • Таблици
 • Специфични формули
 • Бутони
 • Файлови формати
 • Форматиране
 • Панели
 • Настройки
 • Печат

На посочения e-mail адрес, след края на теста, ще получите резултата от теста с Вашата оценка. Вашите резултати ще бъдат достъпни на следния адрес:

       http://www.test.bg/your_id

При успешно полагане на изпита, ще получите правото да поръчате сертификат, доказващ Вашите знания, който можете да представяте при кандидатстване за работа или за да получите увеличение на заплатата. Този документ е демонстрация на Вашите способности и желание за самоусъвършенстване.

Стартирай теста