Тест Excel 2010

 

Тестът проверява Вашите познания по най-широко разпространената в света програма за електронни таблици - Microsoft Excel 2010.

Тест Excel 2010

Той ще постави на изпитание знанията Ви в областта на създаването и работата с таблици, тяхното форматиране и отпечатване. Ще провери доколко добре познавате менюто, формулите и функциите в Excel 2010, както и умението Ви за работа с диаграми и клавишни комбинации.

Тестът се състои от 45 въпроса. Максималният брой точки, който можете да получите, е 100. За успешен се признава всеки резултат с повече от 55т. Във всички случаи, колкото по-висок резултат получите, толкова по-високо ще е нивото Ви на сертификация. По този начин ще се увеличат Вашите шансове за успешна кариера!

Тестът покрива знания от следните области:
 

  • Печат
  • Настройки
  • Клавишни комбинации
  • Файлови формати
  • Специфични познания
  • Основни познания
  • Формули и функции
  • Диаграми
  • Форматиране
  • Меню

На посочения e-mail адрес, след края на теста, ще получите резултата на теста с Вашата оценка. Вашите резултати ще бъдат достъпни на следния адрес:

       http://www.test.bg/your_id

При успешно полагане на изпита, ще получите правото да поръчате сертификат, доказващ Вашите знания, който може да представяте при кандидатстване за работа или за да получите увеличение на заплатата. Този документ е демонстрация на Вашите способности и желание за самоусъвършенстване.

Стартирай теста