Тест Компютърна грамотност

 

Въпросите от теста по компютърна грамотност са считат за лесни, като сложността на теста идва от изискването за богата компютърна култура и познаването на широк кръг програмни продукти и технологии.

Тест Компютърна грамотност

Тестът за компютърна грамотност се базира на широк кръг софтуерни продукти и теми, засягащи хардуера, мрежите, VoIP, Интернет, както и всичко, с което потребителят би се сблъскал при ежедневната си работа с компютър.

Тестът се състои от 45 въпроса. Максималният брой точки, който можете да получите, е 100. За успешен се признава всеки резултат с повече от 55т. Във всички случаи, колкото по-висок резултат получите, толкова по-високо ще е нивото Ви на сертификация. По този начин ще се увеличат Вашите шансове за успешна кариера!

Тестът обхваща следните области:
 

 • Операционни системи
 • Софтуер
 • MS Office
 • Работа с файлове
 • Control Panel
 • Интернет
 • Мрежи
 • Старт меню
 • Терминология
 • Интернет
 • Елементи на работното поле
 • Хардуер
 • Основни знания
 • Клавишни комбинации
 • Системни настройки
 • Папки

На посочения e-mail адрес, след края на теста, ще получите резултата на теста с Вашата оценка. Вашите резултати ще бъдат достъпни на следния адрес:

       http://www.test.bg/your_id

При успешно полагане на изпита, ще получите правото да поръчате сертификат, доказващ Вашите знания, който можете да представяте при кандидатстване за работа или за да получите увеличение на заплатата. Този документ е демонстрация на Вашите способности и желание за самоусъвършенстване.

Стартирай теста