Тест Испански език - B1

 

С този тест ще можете да определите  дали знанията Ви по Испански език отговарят на ниво B1 от Европейската езикова рамка.

Тест Испански eзик B1

Владеенето на Испански език, наред с компютърната грамотност и Английския език, е едно от най-често изискваните от работодателите условия за кандидатстване за работа. Притежаванието на сертификат или друг документ за владеене на Испански език често е предимство за всеки кандидат за свободна работна позиция.

С този тест ще може сами да определите нивото си на владеене на езика и да получите документ удостоверяващ знанията ви.

Въпросите са предимно от тип избор на една от 4 възможни думи/фрази, която да запълни празното място в изречението. Покрива се широк спектър от умения, като се започне от речников запас, преминем през синоними, откриване на правописни и граматически грешки, предлози, съгласуване на времена, бизнес английски и други.

Тестът по Испанскиезик е подходящ за напреднали.

Тестът се състои от 45 въпроса. Максималният брой точки, който можете да получите, е 100. За успешен се признава всеки резултат с повече от 55т. Във всички случаи, колкото по-висок резултат получите, толкова по-високо ще е нивото Ви на сертификация. По този начин ще се увеличат Вашите шансове за успешна кариера!

Тестът обхваща следните области:
 

 • Граматика
 • Четене с разбиране
 • Синоними
 • Превод от Испански на български
 • Бизнес Испански
 • Бъдеще време / Намерение
 • Съгласуване на времена
 • Сегашни времена
 • Структура на изречението
 • Грешки в Испански език
 • Идиоми, фрази, изрази
 • Лексика
 • Превод от български на Испански
 • Минали времена
 • Спрежение на глаголи

На посочения e-mail адрес, след края на теста, ще получите резултата на теста с Вашата оценка. Вашите резултати ще бъдат достъпни на следния адрес:

       http://www.test.bg/your_id

При успешно полагане на изпита, ще получите правото да поръчате сертификат, доказващ Вашите знания, който може да представяте при кандидатстване за работа или за да получите увеличение на заплатата. Този документ е демонстрация на Вашите способности и желание за самоусъвършенстване

Стартирай теста