Тест Английски език С2

 

С този тест ще можете да определите  дали знанията Ви по Английски език отговарят на ниво C2 от Общата Европейска езикова рамка.

Тест Английски език С2

Владеенето на английски език, наред с компютърната грамотност, е едно от най-често изискваните от работодателите условия за кандидатстване за работа. Притежаванието на сертификат или друг документ за владеене на английски език е необходимост, а в някои случаи и предимство за всеки кандидат за свободна работна позиция.

Тестът се състои от 45 въпроса. Максималният брой точки, който можете да получите, е 100. За успешен се признава всеки резултат с повече от 55т. Във всички случаи, колкото по-висок резултат получите, толкова по-високо ще е нивото Ви на сертификация. По този начин ще се увеличат Вашите шансове за успешна кариера!


Въпросите са предимно от тип избор на една от 4 възможни думи/фрази, която да запълни празното място в изречението. Покрива се широк спектър от умения, като се започне от речников запас, преминем през синоними и  антоними, откриване на правописни и граматически грешки, предлози, съгласуване на времена, модални глаголи, сравнителна и превъзходна степен и други.

На посочения e-mail адрес, след края на теста, ще получите резултата на теста с Вашата оценка. Вашите резултати ще бъдат достъпни на следния адрес:

       http://www.test.bg/your_id

 

При успешно полагане на изпита, ще получите правото да поръчате сертификат, доказващ Вашите знания, който може да представяте при кандидатстване за работа или за да получите увеличение на заплатата. Този документ е демонстрация на Вашите способности и желание за самоусъвършенстване.
 

Стартирай теста