Тест Италиански език С1

 

С този тест ще може сами да определите нивото си на владеене на езика и да получите документ удостоверяващ знанията ви.

Тест Италиански език С1

Владеенето на Италиански език, наред с компютърната грамотност и Английския език, е едно от най-често изискваните от работодателите условия за кандидатстване за работа. Притежаванието на сертификат или друг документ за владеене на Испански език често е предимство за всеки кандидат за свободна работна позиция.

Въпросите са предимно от тип избор на една от 4 възможни думи/фрази, която да запълни празното място в изречението. Покрива се широк спектър от умения, като се започне от речников запас, преминем през синоними, откриване на правописни и граматически грешки, предлози, съгласуване на времена, бизнес иатлиански и други.

Тестът по Италиански език е подходящ за напреднали.

Тестът се състои от 45 въпроса. Максималният брой точки, който можете да получите, е 100. За успешен се признава всеки резултат с повече от 55т. Във всички случаи, колкото по-висок резултат получите, толкова по-високо ще е нивото Ви на сертификация. По този начин ще се увеличат Вашите шансове за успешна кариера!

Тестът обхваща следните области:
 

 • Граматика
 • Четене с разбиране
 • Синоними
 • Превод от Италиански на български
 • Бизнес Италиански
 • Бъдеще време / Намерение
 • Съгласуване на времена
 • Сегашни времена
 • Структура на изречението
 • Грешки в Италианският език
 • Идиоми, фрази, изрази
 • Лексика
 • Превод от български на Италиански
 • Минали времена
 • Спрежение на глаголи

На посочения e-mail адрес, след края на теста, ще получите резултата на теста с Вашата оценка. Вашите резултати ще бъдат достъпни на следния адрес:

       http://www.test.bg/your_id

При успешно полагане на изпита, ще получите правото да поръчате сертификат, доказващ Вашите знания, който може да представяте при кандидатстване за работа или за да получите увеличение на заплатата. Този документ е демонстрация на Вашите способности и желание за самоусъвършенстване.

Стартирай теста